Vilka rättigheter har jag om hyresvärden hyr ut olagligt i andra hand till mig?

2021-05-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag hyr en lägenhet i andra hand över sommaren (maj-augusti) och har skrivit på kontrakt med min hyresvärd som initialt intygade att allt var lagligt. Nu vill hon vräka mig inom 2 dagar då hennes bostadsförening fått reda på den olagliga uthyrningen. Jag var inte medveten om att hon hyrde ut olagligt och har ljugit för mig. Enligt kontraktet har vi en ömsesidig 1 månadsuppsägningstid. Hur gör jag nu? Vilka rättigheter har jag? Jag kan inte hitta ett nytt boende på 2 dagar. Tacksam för all hjälp jag kan få!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i jordabalk (JB).

En andrahandsuthyrning är egentligen enbart ett avtal mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen. Det har ingen påverkan alls på det första hyresavtalet mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen. Det innebär i sin tur att om hyresvärden väljer att säga upp hyresavtalet på förverkandegrunden att andrahandsuthyrning skett utan samtycke, eller för att hyresgästen inte betalar hyran så så måste hen flytta och avtalet till andrahandshyresgästen sägs automatiskt upp då det inte längre finns någon hyresrätt att ha ett avtal kring. Det finns inte heller någon särskild rätt för andrahandshyresgästen att ta över första hyreskontraktet. Det kan alltså vara riskfyllt att inneha ett andrahandskontrakt, och man bör därför vara medveten om detta.

Dock finns visst skydd. En hyresgäst som tagit betalt allt för oskäligt hög hyra av sin andrahandshyresgäst kan bli återbetalningsskyldig för den del som var oskälig (12 kap. 55 f § JB). En andrahandshyresgäst har också möjlighet att få besittningsskydd efter 2 år, som innebär att man inte kan tvingas flytta utan skäl på uppsägningsdagen (12 kap. 45 § p.1 JB).

Vad gäller för dig?

Som beskrivits ovan har andrahandshyresgästen väldigt få rättigheter, utan får lita på att förstahandshyresgästen fullföljer sina plikter enligt hyresavtalet. Trots att olaglig andrahandsuthyrning fått skarpare regler nyligen, verkar det inte finnas någon rätt till ersättning enbart på grunden att avtalet varit otillåtet. Däremot om förstahandshyresgästen dessutom krävt en oskälig hyra riskerar hen straff samt blir återbetalningsskyldig för den summan av hyran som varit oskälig.

Om du misstänker att ditt avtal inte är tillåtet kan du göra en anmälan till Hyresnämnden, som kan undersöka saken och hjälpa dig om det visar sig att du har rätt. Lycka till!

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (690)
2021-05-31 Hur lång uppsägningstid är det i andra hand?
2021-05-30 Hur avgör man skillnaden mellan andrahandsuthyrning och inneboende?
2021-05-30 Vilka rättigheter har jag om hyresvärden hyr ut olagligt i andra hand till mig?
2021-05-30 När inträder avtalsbundenhet för kontrakt om andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (93145)