Vilka rättigheter har jag när socialen gör en utredning efter en falsk orosanmälan?

2020-08-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Vår granne har gjort en orosanmälan till socialtjänsten och sagt att min man försöker kontrollera mig och min telefon osv och att han nyper vår dotter. Inget är sant. De har också googlat fram en gammal dom om min man och framlägger den för dem och nu ringer socialtjänsten och vill göra utredning, vi har redan gått igenom en utredning där de kom fram till att allt är bra.nu vill de alltså ta upp utredningen igen pga dessa falska anklagelser och jag känner mig väldigt stressad och störd av myndigheten som inte bryr sig nått om vad jag säger. Så jag undrar vad vi har för rättigheter här? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om socialtjänsten får återuppta en tidigare nedlagd utredning efter att det har kommit in en ny orosanmälan, och om de inte måste lyssna på dig när du informerar dem om att det rör sig om falska anklagelser.

Socialtjänsten har en utredningsskyldighet

Socialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). Det går alltså inte att stoppa en utredning genom att påstå att man blivit utsatt för en falsk anmälan, utan socialtjänsten avslutar utredningen om det inte finns anledning till oro. Däremot skulle det givetvis vara bra för socialtjänsten att känna till att du anser att det är en falska anmälan, om du skulle utsättas för fler oriktiga anmälningar i framtiden.

Det kan vara brottsligt för din granne att göra falska anmälningar

Det kan vara brottsligt att göra falska anmälningar om missförhållanden till socialtjänsten. Det finns nämligen ett brott som heter falsk tillvitelse i brottsbalkens 15 kap 7 § (här). Det är enligt den bestämmelsen inte tillåtet att hos åklagare, polisen eller annan myndighet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning, påstå felaktiga besvärande omständigheter eller att förneka friande eller mildrande omständigheter. I ditt fall så är socialtjänsten en "annan myndighet" och att din granne medvetet ljugit dessa omständigheter kan ses som en besvärande omständighet. Det du kan göra är därför att göra en polisanmälan och även meddela socialtjänsten att du anser att du blivit utsatt för en falsk anmälning.

Sammanfattning

Socialtjänsten gör bara sitt jobb när de inleder en utredning när det kommit in en orosanmälan. Det kan däremot vara brottsligt att medvetet göra oriktiga orosanmälningar, varför man kan göra en polisanmälan om detta. Dessutom är det bra att du framför att du anser att anmälningarna är oriktiga, men socialtjänsten får inte lägga ner utredningen på grund av detta. De måste först se till om det finns anledning till oro för ditt barn.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89756)