FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/07/2019

Vilka rättigheter har jag i en LVU prövning?

Hej vad har jah för rättigheter i en LVU omprövning?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du är en ung person som har blivit omhändertagen enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Jag kommer nedan förklara vilka rättigheter du som ung har i allmänhet enligt LVU och och även vilka rättigheter du har vid en omprövning. Jag kommer snabbt förklara några av de viktigaste paragraferna och principerna för din fråga här nedan också för att göra det så tydligt som möjligt.


LVU i allmänhet

Man kan vårda ett barn med stöd av LVU 2 §. Då behövs vård för att det finns brister i barnets miljö och omgivning (typ våld i hemmet). Detta kallas miljöfallen.

Sen kan barn även vårdas med stöd av LVU 3 §. Då vill man hjälpa barnet att komma ifrån sitt självdestruktiva beteende (att barnet exempelvis missbrukar droger). Detta kallas beteendefallen.

Vida alla beslut som fattas enligt LVU ska "vad som är bäst för den unge vara avgörande", (LVU 1 § 5 stycket). Även socialtjänstlagen säger att barnets bästa alltid ska beaktas vid åtgärder som rör barn och unga. Innebörden av detta är bland annat att den unga ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör denne. Den unges åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till dennes ålder och mognad.

Eftersom jag inte vet om din fråga gäller en LVU placering pga. hemförhållanden (LVU 2 §) eller personliga förhållanden (LVU 3 §) så kommer jag tala lite om båda delarna.


Övervägning av fortsatt vård när barnen vårdas med stöd av LVU 2 §:

I ett sådant fall så handlar det inte om en omprövning (LVU 13 § 1 stycket). Handläggaren som hanterar ditt ärende kommer kolla om och hur vården fungerar. Tycker personen att fortsatt vård behövs så säger hen det till socialnämnden. En sådan övervägning behöver inte leda fram till något formellt beslut vilket också innebär att ex. vårdnadshavaren inte behöver meddelas. En sådan överprövning kan inte överklagas eftersom det inte rör sig om ett beslut.

Det du kan göra för att få reda på hur övervägningen är gjord genom att ta kontakt med socialtjänsten och be dem förtydliga deras planer och få en tydligare bild av hur vården planeras.

Då finns det möjlighet att göra en hemtagningsbegäran. Då tar du kontakt socialtjänsten och gör en sådan begäran. Då kommer socialnämnden göra en utredning där de bestämmer om du får komma hem, (Socialtjänstlagen 11 kap 1 §.)

Om de beslutar att du inte får komma hem, så kan du överklaga det beslutet, (LVU 41 § 1 stycket 2 punkten).


Omprövning av fortsatt vård när barnen vårdas med stöd av LVU 3 §:

Här handlar det alltså om att handläggaren prövar om vård fortfarande behövs, (LVU 13 § 2 stycket). Det som handläggaren beslutar kan du överklaga, (LVU 41 § 1 stycket 2 punkten).

Det finns fall där man kan se att socialtjänsten har "slarvat" och inte omprövat beslutet utan endast "övervägt" om vården ska fortsätta. Ett "övervägningsbeslut" kan du inte överklaga. Men justitieombudsmannen (JO) kritiserar detta eftersom de inte ska göra så!

Om socialtjänsten inte omprövat beslutet så kan du kontakta handläggaren och begära att de omprövar om vården ska fortsätta! Tycker du att deras beslut är felaktigt, så kan du överklaga detta.


Sammanfattning

De rättigheter som du alltid har är att det är ditt bästa som ska vara fokus för alla beslut inom LVU. Ju äldre du är desto större betydelse ska dina åsikter få i relation till vad som beslutas. Om det är så att du talar om en omprövning som görs om du har blivit placerad enligt LVU 3 § så har du alltid rätt att överklaga beslutet. Tänk på att överklagan måste komma in inom 3 veckor efter det att du fått beslutet. Oftast står det hur man går tillväga för att överklaga på baksidan av beslutet.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Du kan höra av dig till vår telefonrådgivning om du undrar över något annat eller ställa ytterligare en fråga så ska vi försöka svara på den!

Allt gott

Karin EkströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”