Vilka rättigheter har en sambo vid separation?

Min syster blev ställd på bar backe över en natt. Hennes sambo sen 10 år har skott sig på henne under alla år och pengar hon tjänat har gått in hans firma. Inget är skrivet och hon får inte ut en krona.

Nu försöker hon få tillbaka de saker hon köpt och bidragit med för sina pengar till hushållet. Han vill dock behålla vissa saker för hon hade kommit till ett komplett hus och då tycker han att exempelvis de gardiner o lampor hon bytt ut ska han behålla för det fanns gardiner innan hon flyttade ut. Vilka rättigheter kan hon hävda?

Kan tilläggas att hon betalt färg och målat hans gård köpt fönster och dörr till ett friggebod de byggt, han för avdrag och hon får inte en krona tillbaka.

Hon orkar och har inte råd att bråka längre så nu måste jag stötta men hur?

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med kan jag säga att sambolagstiftningen i Sverige inte ger särskilt starkt skydd, utan ses som ett ”minimiskydd” för den ekonomiskt svagare parten. De regler som finns på området finns i sambolagen (2003:376). Det din syster kan göra är att begära att bodelning ska ske, enligt 8 § sambolagen. Det måste hon göra inom ett år från att samboförhållandet upphörde (se andra stycket i samma paragraf). Vid en bodelning ska all samboegendom delas lika mellan samborna (8 och 14 §§ sambolagen). Med samboegendom menas enbart gemensam bostad och bohag, som förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Jag tolkar din fråga som att din syster flyttade in i den andra sambons redan befintliga hus och därmed delas inte fastigheten och inte heller de fastighetstillbehör som du beskriver (fönster och dörr). Därmed blir det tyvärr svårt att kräva ersättning för dörr, fönster och målarfärg. Däremot har hon rätt till hälften av det bohag de köpt för gemensamt bruk, alltså t.ex. lamporna och gardinerna (detta oaktat att sådana redan fanns när hon flyttade in). Som en parentes kan nämnas att det finns ett institut i svensk rätt, obehörig vinst, som möjligen skulle kunna åberopas för att kräva ersättning. Det har dock inte prövats i rättspraxis i familjerättsliga sammanhang och kräver ju att en rättsprocess inleds, med den ekonomiska risk det innebär. Slutligen kan nämnas att om din syster och den före detta sambon inte kommer överens så kan hon hos domstol ansöka om bodelningsförrättare (26 § sambolagen och 17 kap. 1 § äktenskapsbalken). Bodelningsförrättaren har dock rätt till arvode och båda samborna kommer vara solidariskt ansvariga för kostnaden ( 17 kap. 7 § äktenskapsbalken). Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”