Vilka rättigheter har en bröstarvinge efter kränkning av hens laglott?

2018-01-19 i Laglott
FRÅGA
Min far avled nyligen efter en tids sjukdom. Han var omgift men utan barn i det äktenskapet. Hans avsikt var att göra en bröstarvinge helt arvslösa genom gåva mellan makar där hans del av en fastighet skänktes till frun efter det han fått en tidsbestämd dödsdom.Kan jag åberopa klander eftersom detta kränker min laglott?Frun flyttade in i fastigheten som var köpt av far ensam då det var färdigbetalat. Hon vägrar betala begravningskostnader så en försäljning av huset kan betala detta och andra fordringsägare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du själv nämner lyder Ärvdabalken "hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott" och syftar på att förhindrar att bröstarvingar lämnas arvlösa. (7 kap 1 § ÄB)

Ifall syftet med en gåva från arvlåtaren var att kringgå med ett testamente har bröstarvinge rätt att väcka talan mot gåvotagaren senast 1 år efter upptäckningens avslutande. (7 kap, 4 § ÄB)

För att få ut din lagrätt krävs det att du, som bröstarvinge, påkallar en jämkning av testament. (7 kap, 3 § ÄB)

Fallets individuella omständigheter som arvslåtarens egendomsförhållanden, gåvans värde, omständigheterna kring gåvan kan även påverka utfallet.

Om du känner att du vill ha hjälp med din ansökan till domstol om jämkning eller talan mot gåvotagaren kan du höra av till vår juristbyrå på bokning@lawline.se

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Amanda Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (880)
2022-01-27 Testamente och laglott
2022-01-18 Laglott och återbäring av gåva
2022-01-16 Kan fastigheter inkluderas i laglotten?
2022-01-14 Kan man ta ut sin laglott och därefter ärva mer genom efterarv?

Alla besvarade frågor (98676)