Vilka rättegångskostnader kan jag bli skyldig att betala i brottmål?

2020-09-10 i Domstol
FRÅGA
Hej,Jag ska på rättegång snart. Det är för ett ringa brott utan försvarare.Hur funkar det med kostnader såsom rättegångskostnader etc. Kostnader utanför den böter/straff jag kommer bli tilldelad är jag ute efter.Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutom det eventuella bötesstraff du uppger att du kan dömas till kan du bli skyldig att utge skadestånd till målsägande för det fall det finns målsägande som yrkat skadestånd av dig. Om det inte finns andra inblandade parter än du i målet blir detta dock inte aktuellt.

Du kan åläggas att betala kostnaderna för eventuella blodprov eller urinprov som gjorts på dig under förundersökningen, exempelvis för att påvisa rattfylla, förutsatt att du blir dömd för brottet. Om en sådan kostnad finns och det yrkas att du ska återbetala den till staten ska uppgift om detta finnas med i stämningsansökan.

Eftersom du inte har någon försvarare kommer det inte att tillkomma några övriga rättegångskostnader för själva processen. Som tilltalad kan man åläggas att betala kostanden för sin försvarare, men inte kostnaderna för åklagare eller domare.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?