Vilka räknas som sambos rent juridiskt?

FRÅGA
Vad räknas som sambo rent juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt sambolagen avses med sambo två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, har gemensamt hushåll och ingen av personerna är gifta (1 § sambolagen).

Vad som räknas som sambo rent juridiskt är alltså inte helt självklart utifrån denna text utan man får göra en helhetsbedömning i varje enskild fall samt hämta vägledning i förarbeten och praxis.

Att "stadigvarande bo tillsammans" menas att viss varaktighet krävs varav mer tillfälliga vistelser inte utgör ett samboförhållande. Enligt förarbetena till lagen anges att ett riktmärke kan vara att personerna har bott tillsammans i minst sex månader, men även andra omständigheter så som folkbokföring och gemensamma barn kan ge anledning till att kortare tid godtas (prop. 2002/03:80 s. 44).

Med "parförhållande" avses enligt förarbetena att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår ett sexuellt samliv i (prop. 2002/03:80 s. 44).

Med "gemensamt hushåll" avses att samborna delar på vardagliga sysslor och har ett ekonomisk samarbete (prop. 2002/03:80 s. 44).

Sammanfattning

Vad som räknas som sambo rent juridiskt är inte alltid helt lätt att avgöra på egen hand. Som sambo räknas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, har gemensamt hushåll varav ingen av personerna är gifta. Om man inte vill att sambolagens regler ska bli tillämpliga kan man skriva ett samboavtal för att reglera samboegendomen sinsemellan annorlunda.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2999)
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?

Alla besvarade frågor (95732)