Vilka poliser befattar sig med ett ärende efter anmälan? Brottsplats, anmälningsplats, eller boplats?

2020-12-29 i Domstol
FRÅGA
Om man bli anmäld i en annan stad som t.ex om man blir anmäld av person som bor i Stockholm men den som blir anmäld bör i Göteborg. Vart går den personen som blir anmäld, om det blir polisförhör? Går hen till Stockholm eller kmr hen ha förhör i sin egen stad?
SVAR

Hej och tack att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar över vilken polisavdelning som kommer ta befattning med målet.

Frågan handlar mer om vart det påstådda brottet skulle ha skett, mer än om vart anmälningen härrör från. Den polismyndighet som befattar sig mer ärendet har och göra med vilken tingsrätt som har jurisdiktion över det aktuella brottet. Enligt kap. 19:1 RB (Rättegångsbalken) så är det tingsrätten där brottet begicks som kan befatta sig med ärendet i fråga. Detta för man anser att stora utredningseffektivitetsvinster kan göras när polisen och domstol närmast brottet får utreda det.

Av det skälet är det inte anmälningen i sig, utan det påstådda brottet som kommer styra vilken polisavdelning som kommer inleda ärendet. Vi kan exempelvis hypotisera att anmälan kommer Stockholm för ett brott som begicks i Göteborg, i sådana fall är det ändå Göteborgs tingsrätt som har jurisdiktion och därmed av största sannolikhet de poliser som jobbar i göteborg som kommer hantera ärendet.

Jag hoppas att det besvarade din fråga!

Tack och god försättning!

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98704)