Vilka platser berörs av den nya tobakslagen?

Hej. Jag undrar ang de nya lagarna med att man inte får röka utanför vissa ställen som är offentliga. Vad är det exakt för ställen och sedan undrar jag också om man t.ex. går genom en gångtunnel där det givetvis är en offentlig tunnel/gångbana men instängt. Får man röka i en sådan medans man går igenom?

Får inte riktigt en klarhet i detta

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är fullt förståndligt att det känns lite oklart med den nya tobakslagen och jag ska göra mitt bästa för att bringa lite klarhet kring detta. Till en början kommer en generell redogörelse kring vilka platser det nya rökbudet har att omfatta och därefter kommer jag att svara din specifika fråga.

Den nya tobakslagen utvidgar rökförbudet till att omfatta vissa allmänna platser utomhus bl.a. uteserveringar, lekplatser, inhägnade idrottsplatser, entréer och hållplatser.

(1) Avseende uteserveringar råder det nu ett totalt rökförbud i samtliga serveringsmiljöer. Det kommer därför inte finnas någon möjlighet att tillåta rökning på en del av en uteservering, oavsett hur serveringsmiljön är utformad. Rökning kommer däremot fortfarande vara tillåten i separata rökrum inomhus, om sådant har inrättats.

(2) Avseende entréer är det då fråga om entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, som exempel sjukhus. Det framgår inte av lagen hur långt ifrån man får stå och röka utan lagstiftaren har lagt ansvaret att bestämma avståndet på den som har tillsynsansvar, vilket är kommunerna. Hur långt ifrån man får stå och röka blir därför en bedömning som är olika från fall till fall.

(3) Avseende hållplatser är det då fråga om busshållplatser, taxizoner, perronger i tågen, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.


Gällande din fråga om man t.ex. går igenom en gångtunnel som är offentlig blir nog svaret att det är okej att röka där, då det varken i propositionen till den nya lagen står något om gångtunnlar eller att gångtunnlar kan tänkas falla in under någon av ovanstående platser. Det är därmed förbjudet att röka om gångbanan/gångtunneln ligger i anslutning till ett spårområde.

Med vänliga hälsningar,

Zuzu RabiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo