Vilka personers inkomster ska beaktas vid beräkningen av barnomsorgsavgiften?

2021-09-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Vem räknas i ett hushåll vid beräkning av barnomsorgsavgift?Ensamstående mamma med ett barn i förskoleåldern är folkbokförd i en lägenhet där finns andra folkbokförda vuxna som har inkomst. Ska de andra vuxnas inkomster räknas vid beräkning av barnomsorgsavgift? Mamman påstår att enligt Stockholm stads kundcenter med ett hushåll räknas endast personer som lever under äktenskapsliknande förhållande, vilket mamman inte gör med någon av de andra vuxna som är folkbokförda på samma adress, utan hon bor innerboende. Förskolan beräknade avgiften utifrån hushållets sammanlagda inkomst, d.v.s. inkoms för alla vuxna folkbokförda på samma adress. Vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är skollagen (SkolL) och förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet (nedan kallad förordningen).

Enligt 8 kap. 16 § 1 st. SkolL får en kommun ta ut skäliga avgifter för plats i förskola som den anordnar. Detsamma gäller för den huvudman som bedriver en fristående förskola, 8 kap. 20 § 1 st. SkolL. När det sedan gäller beräkningen av barnomsorgsavgiften kan följande anföras. Kommuner använder idag en s.k. maxtaxa, vilket för övrigt utgör ett villkor för att kommunen överhuvudtaget ska kunna få statsbidrag för exempelvis sin förskoleverksamhet. Kommunens avgiftsuttag ska som sagt vara skäligt och ytterligare ett villkor för just erhållandet av statsbidrag är att avgifterna beräknas genom en procentsats på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, 3 § 1 p. förordningen.

Med hushåll avses främst ensamstående och makar, men med begreppet "makar" jämställas även man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans, dvs. under äktenskapsliknande förhållanden, och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress, 4 § förordningen. Med makar jämställas också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. Och med avgiftsgrundande inkomst menas i första hand lön före skatt och andra skattepliktiga inkomst i inkomstslaget tjänst, 5 § förordningen.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis och utifrån ovanstående kan det konstateras att kvinnan har fog för sin uppfattning. Eftersom hon endast är inneboende ska inkomster hänförliga till övriga personer folkbokförda på samma adress inte beaktas vid beräkningen av barnomsorgsavgiften.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96515)