Vilka paragrafer i LAS kan avtalas bort i ett lokalt kollektivavtal?

2018-11-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Vilka paragrafer i LAS kan avtalas bort eller ändras i ett lokalt kollektivavtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar i dess 2 § vilka paragrafer som är semidispositiva. Att paragrafer är semidispositiva innebär att avsteg från regleringen kan göras i kollektivavtal. Enligt 2 § tredje stycket LAS får det genom kollektivavtal göras avvikelser från 56, 22 och 2527 §§ LAS.

Regleringen omfattar även en lokal arbetstagarorganisation, som kan träffa ett lokalt kollektivavtal som innebär avvikelser från de givna paragraferna. Förutsättningen för att lokalt avtala bort de ovan nämnda paragraferna i LAS är att (1) det i andra frågor gäller ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, alternativt (2) att det råder ett tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd mellan organisation och arbetsgivare. Under samma förutsättning är det också tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare beräkningen av förmåner som avses i 12 §.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1520)
2019-01-16 Arbetsgivaren har tappat bort utdrag ur belastningsregistret - brott?
2019-01-13 Tillsvidareanställning LAS
2019-01-09 Vad gäller angående läkarbesök på arbetstid?
2019-01-07 Måste vi börja arbeta hos AB 2 när vi ingått anställningsavtal med AB 1?

Alla besvarade frågor (64454)