Vilka papper ska användas vid överlåtelse av bostadsrätt?

2019-08-11 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej ska skriva över 10% till min dotter (enda barnet).Har frågat bostadsföreningen och det är ok med dom. Men vilka papper ska användas?Vart hittar jag rätt formulär?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det finns två sätt att överlåta en bostadsrätt på: gåva eller köp. Första kravet är att den nya ägaren blir accepterad av bostadsrättsföreningen enligt 6 kap. 1 § bostadsrättslagen (BRL), vilket du nämner att hon blivit.

Giltig gåva

För att du ska kunna skänka halva bostadsrätten till ditt barn ska ett gåvobrev upprättas. Det är oerhört viktigt att formkravet för ett gåvobrev uppfylls för att det överhuvudtaget ska vara giltigt. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken bostadsrätt gåvan rör, samt innehålla en förklaring från dig som gåvogivare att du vill överlåta bostadsrätten till mottagaren av gåvan. Exempel på blankett är denna.

Sälja halva bostadsrätten

Andra alternativet för er är att ditt barn köper 10 % av bostadsrätten. När man säljer bostadsrätt upprättar man ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet måste innehålla detta enligt 6 kap. 4 § BRL:

* Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare

* Det ska tydligt framgå vilken bostadsrätt kontraktet gäller och överenskommet pris

* Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med

* Kontraktet behöver vara daterat

* Om du som säljer är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från din sambo/make/maka/partner

Sålänge dessa punkter finns med i blanketten kan du använda vilken blankett du vill. Överlåtelseavtalet brukar också tala om vilka villkor som gäller för affären – det vill säga detaljer som du och köparen (ditt barn) kommit överens om. Till sist brukar dokumentet och namnteckningarna bevittnas av två personer (inget krav på vittnen, men kan vara bra om problem skulle uppstå i framtiden). Exempel på en överlåtelseblankett har du här:

Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen, se 9 kap. 10 § BRL.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1027)
2020-05-21 Fel i bostadsrätt
2020-05-20 Vad kan jag göra åt störande grannar i min bostadsrättsförening?
2020-05-20 Nyproducerad bostadsrätts boarea avviker frånval som står i avtalet
2020-05-16 Blir en medlåntagare automatiskt delägare i bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (80244)