Vilka papper ska användas vid överlåtelse av bostadsrätt?

2019-08-11 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej ska skriva över 10% till min dotter (enda barnet).Har frågat bostadsföreningen och det är ok med dom. Men vilka papper ska användas?Vart hittar jag rätt formulär?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det finns två sätt att överlåta en bostadsrätt på: gåva eller köp. Första kravet är att den nya ägaren blir accepterad av bostadsrättsföreningen enligt 6 kap. 1 § bostadsrättslagen (BRL), vilket du nämner att hon blivit.

Giltig gåva

För att du ska kunna skänka halva bostadsrätten till ditt barn ska ett gåvobrev upprättas. Det är oerhört viktigt att formkravet för ett gåvobrev uppfylls för att det överhuvudtaget ska vara giltigt. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken bostadsrätt gåvan rör, samt innehålla en förklaring från dig som gåvogivare att du vill överlåta bostadsrätten till mottagaren av gåvan. Exempel på blankett är denna.

Sälja halva bostadsrätten

Andra alternativet för er är att ditt barn köper 10 % av bostadsrätten. När man säljer bostadsrätt upprättar man ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet måste innehålla detta enligt 6 kap. 4 § BRL:

* Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare

* Det ska tydligt framgå vilken bostadsrätt kontraktet gäller och överenskommet pris

* Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med

* Kontraktet behöver vara daterat

* Om du som säljer är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från din sambo/make/maka/partner

Sålänge dessa punkter finns med i blanketten kan du använda vilken blankett du vill. Överlåtelseavtalet brukar också tala om vilka villkor som gäller för affären – det vill säga detaljer som du och köparen (ditt barn) kommit överens om. Till sist brukar dokumentet och namnteckningarna bevittnas av två personer (inget krav på vittnen, men kan vara bra om problem skulle uppstå i framtiden). Exempel på en överlåtelseblankett har du här:

Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen, se 9 kap. 10 § BRL.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Q8 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-12 10:22
Kommentera
Relaterat innehåll