Vilka papper ska användas vid överlåtelse av bostadsrätt?

Hej ska skriva över 10% till min dotter (enda barnet).

Har frågat bostadsföreningen och det är ok med dom.

Men vilka papper ska användas?

Vart hittar jag rätt formulär?


Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det finns två sätt att överlåta en bostadsrätt på: gåva eller köp. Första kravet är att den nya ägaren blir accepterad av bostadsrättsföreningen enligt 6 kap. 1 § bostadsrättslagen (BRL), vilket du nämner att hon blivit.

Giltig gåva

För att du ska kunna skänka halva bostadsrätten till ditt barn ska ett gåvobrev upprättas. Det är oerhört viktigt att formkravet för ett gåvobrev uppfylls för att det överhuvudtaget ska vara giltigt. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken bostadsrätt gåvan rör, samt innehålla en förklaring från dig som gåvogivare att du vill överlåta bostadsrätten till mottagaren av gåvan. Exempel på blankett är denna.

Sälja halva bostadsrätten

Andra alternativet för er är att ditt barn köper 10 % av bostadsrätten. När man säljer bostadsrätt upprättar man ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet måste innehålla detta enligt 6 kap. 4 § BRL:

* Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare

* Det ska tydligt framgå vilken bostadsrätt kontraktet gäller och överenskommet pris

* Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med

* Kontraktet behöver vara daterat

* Om du som säljer är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från din sambo/make/maka/partner

Sålänge dessa punkter finns med i blanketten kan du använda vilken blankett du vill. Överlåtelseavtalet brukar också tala om vilka villkor som gäller för affären – det vill säga detaljer som du och köparen (ditt barn) kommit överens om. Till sist brukar dokumentet och namnteckningarna bevittnas av två personer (inget krav på vittnen, men kan vara bra om problem skulle uppstå i framtiden). Exempel på en överlåtelseblankett har du här:

Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen, se 9 kap. 10 § BRL.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000