Vilka påföljder kan man göra gällande vid faktiska fel i en fastighet?

2019-02-16 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej! Vilka eventuella påföljder kan man göra gällande vid faktiska fel i fast egendom? Skiljer det sig beroende på om det är ett abstrakt eller konkret fel? Köpte ett hus för ett tag sedan och är oense med säljaren.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av fast egendom gäller jordabalken. När det gäller fel i fastigheter så regleras detta främst i 4 kap. jordabalken.

Faktiska fel kan man sammanfatta som fysiska fel i fastigheten, eller fel som avviker från avtalet. Dessa behandlas i 4 kap. 19 § jordabalken. Faktiska fel kan sedan delas upp i konkreta och abstrakta fel.

Konkreta fel är när fastigheten inte stämmer överens med vad ni har avtalat, och abstrakta fel i fastigheten är fel som avviker från vad man som köpare normalt kan förvänta sig.

Båda typerna av fel behandlas i 4 kap. 19 § jordabalken, och i denna anges också vilka påföljder som kan göras gällande. Man kan då göra gällande:

- Avdrag på köpeskillingen (4 kap. 19 och 12 § jordabalken).

- Hävning, om skadan är av väsentlig betydelse. Rätten till hävning försvinner dock efter ett år sedan tillträdet, så länge säljaren inte har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I sådana fall försvinner rätten till hävning efter tio år (4 kap. 19 och 12 § jordabalken).

- Rätt till ersättning för skada, om felet beror på försummelse från säljaren, eller om den avvikit från vad säljaren har utfäst (4 kap. 19 § jordabalken).

Det är alltså ingen skillnad på vilka påföljder man kan göra gällande avseende konkreta eller abstrakta fel.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (346)
2019-07-15 Är en byggnation av vindkraftverk grund för att häva fastighetsköp?
2019-07-12 Vi har ingått köpeavtal om köp av fastighet som nu visar sig ha 20 kvm mindre än angivet i avtalet och taxeringsunderlaget. Vad har vi för rättigheter?
2019-07-10 Vad innebär ett dolt fel?
2019-07-02 Kan säljaren friskriva sig från ansvar vid fel i fastighet?

Alla besvarade frågor (71168)