Vilka påföljder kan man göra gällande mot en näringsidkare i dröjsmål med tjänst?

Jag har anlitat ett förtag att renovera hela mitt badrum. Jag har köpt in de vitvaror som behövs. Arbetet skulle klaras av på två veckor enligt snickaren då jag har två barn och inte har någon annan toalett eller badrum. Arbetet har nu hållit på i fyra veckor och det arbete de har utfört i badrummet är inte motsvarande fyra veckors arbete då jag bett en vän som är snickare i grunden att titta på mitt badrum. Efter fyra veckor står jag utan dusch, spolbar toalett och tvättmaskin. Jag har ett tätskikt, spacklat golv och ett halvfärdigt tak. Kakel, klinkers, rördragning är inte klart efter fyra veckor och jag har tvingats tvätta mig med våtservetter och duschat hos vänner på helgerna. Jag är enormt stressad över situationen då det går ut över mina två barn. Vad har jag för rättigheter i det här fallet. Kan jag kräva ett prisavdrag eller att arbetet ska vara klart inom en viss tid? Om två Veckor har jag semester och badrummet måste ovillkorligen vara klart då. Som situationen är nu klarar jag knappt av att vara hemma då tvättmaskin och torktumlaren står i vardagsrummet och jag har mina badrumskakel i köket och det i hela lägenheten ligger ett tunt byggdamm som är svårt att få bort. Snickaren har skyllt på att han blivit försenad pga värk i en tå och att reglarna inte var så som han trodde. Jag menar dock att en snickare bör kunna förutse att ett badrum byggt tidigt 80-tal inte har reglar enligt dagens standard.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du som konsument har anlitat ett företag att renovera ditt badrum är Konsumenttjänstlagen tillämplig (KTjL), se 1 § KTjL. Lagen är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att du som konsument har rättigheter som inte går att avtala bort. I ditt fall är företaget i dröjsmål då de inte är klara med arbetet inom avtalad tid, se 24 § KTjL. Det finns ett antal påföljder du kan göra gällande mot företaget som jag härunder kommer att redogöra för.

Rätt att hålla inne betalningen

Nu framgår det inte om du ska betala efter att tjänsten är slutförd eller om du ska betala under arbetet gång. Ifall ni har avtalat om att du ska betala medan arbetet pågår har du rätt att hålla inne din betalning eftersom företaget är i dröjsmål, se 27 § KTjL.

Rätt att få tjänsten utförd

För det första har du rätt att kräva att företaget färdigställer renoveringen, se 28 § KTjL.

Hävning

Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva tjänsten, se 29 § KTjL. Om det är av väsentlig betydelse bedöms olika från fall till fall men bedömningen görs utifrån ditt perspektiv och hur mycket problem som uppkommit för dig på grund av dröjsmålet. Ifall du häver kan du bara göra det för arbetet som kvarstår. Du blir i så fall skyldig att betala företaget för tjänsten med avdrag för vad det kostar dig att få resterande del av renoveringen utförd, se 23 § KTjL.

Skadestånd

Du har även rätt till skadestånd om inte företaget kan styrka att dröjsmålet beror på ett hinder utanför deras kontroll som de varken skäligen kunde förutsett eller övervunnit, se 31 § KTjL. Då jag inte känner till alla omständigheter har jag svårt att uttala mig i detta specifika fall men generellt så krävs det mycket för att företag ska undvika skadeståndsansvar. Så länge företaget inte kan styrka att de inte skäligen kunde förutse att dessa reglar skulle finnas och de sedan inte kunde övervunnit det problemet utan att hamna i dröjsmål med arbetet i 2+ veckor är de skadeståndsskyldiga. Utifrån den information jag fått skulle jag säga att företaget med största sannolikhet är skadeståndsskyldiga. I så fall har du rätt till ersättning för alla skador du orsakats på grund av dröjsmålet.

Sammanfattning

Du kan antingen kräva att företaget färdigställer renoveringen och då rimligtvis avtala att de ska göra det inom en viss tid. Om ni bestämmer en ny tid och företaget av någon anledning inte skulle vara klara med renoveringen tills dess kan du troligen styrka att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig och därmed häva tjänsten. Om dröjsmålet är av sådan väsentlig betydelse att du redan nu har rätt att häva tjänsten är svårt för mig att bedöma. Det du kan argumentera för är alla de problem det försenade arbetet lett till för dig och dina barn. Oavsett vad så har du med största sannolikhet rätt till skadestånd för alla dina skador och extrakostnader på grund av dröjsmålet. Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och företaget kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”