Vilka påföljder kan det bli om man kör påverkad av narkotika?

2021-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej!Jag blev nyligen stoppad av polisen när jag körde bil och då de misstänkte att jag var påverkad så tog dem in mig för urin/blodprov. Då jag rökt cannabis frekevent de senaste åren så kommer det garanterat vara positivt, jag blev dock stoppad i en rutinkontroll så mitt framförande på vägen ska inte ha varit i fara för medtrafikanter.Dem hittade samtigt cirka 100 gram cannabis i bilen och sedan i min lägenhet hittade de ytterligare cirka 400gram samt utrustning för att odla (eget bruk) och cirka 10gram psykedeliska svampar,detta med för eget bruk. Jag har haft körkort i ca 4 år.Jag blev 2012 dömd till fängelse för rån (16 månader) och har sedan min frisläppning januari 2014 inte haft något med polisen att göra samt arbetat fulltid sen dess. Min fråga är då vad tror ni påföljden kan bli samt hur det kommer påverka mitt körkort?Jag är 27 år gammal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga avser att du efterfrågar information om körkortet kommer att bli indraget om du kört påverkad av narkotika samt vilken straffksala narkotikalagstiftningen har. Jag kommer att använda mig av körkortslagen och lagen om straff för vissa trafikbrott. Kommer även att nämna narkotikastrafflagen.

Att köra påverkad av narkotika

Att köra när man är påverkad av narkotika är en trafikförseelse som leder till återkallelse av ditt körkort, 5 kap 3§ Körkortslagen. Om överträdelsen ses som mindre allvarlig kan Transportstyrelsen välja att bara utfärda en varning om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, alternativt begränsa körkortet genom att begränsa behörigheter på körkortet. Vid denna bedömning tittar Transportstyrelsen på omständigheterna som förelegat. Eventuellt kan de finna att en varning räcker, 5kap 9§ körkortslagen. Hur bedömningen exakt kommer gå till kan jag inte gå närmre in på då det är Transportstyrelsen som sköter det.

Rattfylleri

Lagen som reglerar olovlig körning är: 4 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Här finner vi information gällande att en person som fört ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika dömd för rattfylleri. Straffskalan för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet att anses som grovt rattfylleri blir straffskalan fängelse i högst två år.

Spärrtid

Eftersom att du, om du agerar enligt ditt scenario, begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, detta i enlighet med 5 kap. 2-3 § Körkortslagen.

Det finns även stor risk för att en spärrtid kommer att utfärdas. Vad gäller spärrtiden på körkortet så är det Transportstyrelsen som ska hantera den delen. Under en spärrtid kan personen inte få ett nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdat, detta i enlighet med 3 kap. 9 § Körkortslagen. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet.

Påföljder vid narkotikabrott

När det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor, enligt 1-2§ i narkotikastrafflagen; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis.

- För ringa narkotikabrott är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader.

- För grovt narkotikabrott är påföljden fängelse i lägst två och högst sju år.

- För synnerligen grovt narkotikabrott är påföljden fängelse lägst sex och högst tio år.

Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken.

Sammanfattning

Att köra påverkad av narkotika leder oftast till att körkortet blir indraget. Eftersom att dem hittat narkotika hemma hos dig aktualiseras narkotikalagstiftningen.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96614)