Vilka påföljder kan bli aktuella vid skada på golv vid badrumsrenovering?

Hej!

Vi har nyligen renoverat vårt badrum. Inledningsvis gick det mycket bra men efter ca 1 vecka började det urarta så smått. Förutom att det var extremt svårt att efter denna tid kommunicera med dem tog arbetet 4 gånger så lång tid som utlovat. Och det var inte så att det dök upp några moment i själva arbetet som var oförutsebara.

De monterade toaletten fel och de avlägsnade inte några gamla elementrör vilket ledde till en läcka. Detta innan de slutit det nya tätskiktet vid tröskeln. Därför rann vatten ut på parkettgolvet utanför. Vi torkade självklart upp så mycket det gick ända till de, äntligen och efter en hel del tjat, avhjälpte själva problemet med läckan. Men golvet är fortfarande skadat även efter fukten torkat upp. Det har blivit buckligt.

När arbetet var färdigt fick vi alla intyg som krävs och det är ingenting fel med själva arbetet i badrummet. Det är golvet utanför som är skadat.

Vi tappade helt förtroendet för dem och jag vill absolut inte ha tillbaka dem i vår lägenhet. Samtidigt vill jag reklamera eftersom det blivit en skada på golvet. Men jag har förstått att de har rätt att i första hand avhjälpa felet själva innan ekonomisk ersättning kan bli aktuell och jag förstår att jag måste reklamera det så fort som möjligt. Skadan inträffade för mindre än 2 månader sen än så länge.

Vad kan jag göra? Finns det någon chans att jag kan få ekonomisk ersättning utan att de behöver komma hit igen?

Hur reklamerar man?

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar du kan få någon ekonomisk ersättning för skadan på golvet utanför toaletten, utan att de som renoverat kommer tillbaka och hur man går tillväga för att reklamera. I mitt svar kommer jag utgå från att du renoverat badrummet i egenskap av privatperson och att de som renoverat gjort detta i egenskap av näringsidkare. Därmed blir konsumenttjänstlagen tillämplig (KtjL 1 §).

Var tjänsten felaktig?

För att någon typ av ersättning ska bli aktuellt (tex avhjälpande eller prisavdrag) ska det finnas fel i den tjänst som hantverkarna levererade. Du beskriver att de har redan avhjälpt problemet med läckan, men att de monterade toaletten fel ledde till skada på parketten utanför som blivit bucklig. Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (KtjL 4 §). Tjänsten anses felaktig om resultatet avviker från det som anses fackmannamässigt eller på annat sätt avviker från vad som får anses avtalat mellan dig och hantverkarna (KtjL 9 §).

Att toaletten monterades fel så vatten läckte ut till golvet utanför och skadade detta, borde enligt hur du beskriver situationen göra tjänsten felaktig och avviker från vad som är fackmannamässigt. Eftersom att tjänsten inte utförts fackmannamässigt, föreligger det fel i tjänsten (KtjL 9 § 2 stycket 1 punkten). Därmed kan alltså olika typer av följder krävas på grund av felet på golvet.

De påföljder du kan kräva pga felet i tjänsten

Eftersom tjänsten är felaktig finns det olika påföljder du kan kräva. De som finns är avhjälpande, prisavdrag, häva avtalet och skadestånd (KtjL 16 §). Jag ska gå igenom de som kan bli tillämpliga i detta fall och försöka förklara hur du kan argumentera för att undvika avhjälpande eftersom du beskriver att du inte är intresserad av denna påföljd.

Avhjälpande

Avhjälpande är den i första hand aktuella påföljden (KtjL 20 §). Dvs att näringsidkaren åtgärdar det fel som föreligger, i detta fall ordnar skadan på golvet. Du beskriver dock att du tappat förtroendet för dessa hantverkare och inte vill att de ska komma tillbaka.

Bestämmelsen ger näringsidkaren möjlighet att mot konsumentens vilja avhjälpa felet för att undvika andra påföljder. Du måste därför ha särskilda skäl för att kunna undvika att näringsidkaren ska få välja att avhjälpa felet och därmed kunna kräva tex prisavdrag istället. Särskilda skäl kan tex vara om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes, uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren personligen eller för hans kompetens (NJA 2016 s 222). För att undvika att de får avhjälpa felet borde du alltså argumentera för att de visat en så allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes att ni inte är intresserade av avhjälpande.

Efter att möjligheten till avhjälpande är uttömd kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt. Jag kommer endast skriva om prisavdrag eftersom hävning inte är en påföljd du verkar efterfråga.

Prisavdrag

Avhjälps inte felet får konsumenten göra avdrag på priset (KtjL 21 §). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat. Alltså priset för att andra hantverkare som du vill vända dig till ska åtgärda felet istället. Men som jag beskrivit ovan blir detta alltså endast aktuellt om du får genom att avhjälpande inte ska bli aktuellt.

Skadestånd

Skadestånd är enligt huvudregeln en självständig påföljd som kan användas utan att de andra påföljderna har gjorts gällande. Dock kan det bli svårt för en en konsument göra gällande skadestånd om näringsidkaren erbjuder sig att avhjälpa felet och konsumenten inte har någon skälig anledning att motsätta sig ett avhjälpande. Även här borde du alltså argumentera för att särskilda skäl föreligger som gör att avhjälpade inte ska ske.

Skadestånd innebär att näringsidkaren är skyldig att ersätta skadan som konsumenten tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som hen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (KtjL 31 §). Näringsidkaren ska då alltså bevisa att felet beror på något utanför dennes kontroll, och det är sällan näringsidkare lyckad med detta.

Hur du gör för att reklamera

För att reklamera att tjänsten är felaktig ska du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (KtjL 17 §). Underrättelse som sker inom två månader efter att du märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Du skriver att detta skedde för mindre än två månader sedan, så du kan fortfarande reklamera. Underrättelsen måste inte ske skriftligen, utan du kan tex ringa hantverkaren. Du ska ange på vilka sätt du anser tjänsten felaktig.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja NordlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”