FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott05/07/2022

Vilka påföljder kan aktualiseras om man fotograferar ett skyddsobjekt?

Hej, Vad skulle kunna bli konsekvenserna om jag exempelvis fotade ett polishus eller Säkerhetspolisens huvudkontor?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du vill veta vilka påföljder (konsekvenser) som kan aktualiseras om en person fotar ett polishus eller Säkerhetspolisens huvudkontor. I mitt svar kommer jag att använda mig av skyddslagen. 

Vilka påföljder kan aktualiseras om man fotograferar ett skyddsobjekt? 

Byggnader, anläggningar och andra områden som används eller är avsedda för polisverksamhet eller liknande får beslutas att det ska vara ett skyddsobjekt (t.ex. polishus eller Säkerhetspolisens huvudkontor), 4§ punkt 4. skyddslag. Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Ett beslut om skyddsobjekt kan också förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet (t.ex. fotografera), 7§ skyddslag. En person som uppsåtligen (med avsikt) eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar som anges i 2 stycket eller 3 stycket, döms för olovlig avbildning av skyddsobjekt till böter eller fängelse i högst ett år, 30 a§ skyddslag. 

Slutsats 

Sammantaget kan konsekvenserna av att fotografera ett polishus eller Säkerhetspolisens hus leda till böter eller fängelse i högst ett år om det har beslutats att det ska vara ett skyddsobjekt. 

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare