Vilka omständigheter talar för att en sambo bäst behöver bostaden vid bodelning?

FRÅGA
Hej!Är sambo med barn och ska separera, hemmet är köpt för gemensamt bruk. Vad finns det för exempel på andra skäl förutom ensam vårdnad och arbete för att den ena sambon ansetts vara den som bäst behöver bostaden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga utgår jag från att ni är sambos i enlighet med sambolagens bestämmelser, och att ni ska göra bodelning av samboegendomen. Därför kommer jag tillämpa sambolagen när jag besvarar din fråga.

.

Eftersom bostaden är köpt för gemensamt bruk utgör den samboegendom och ska ingå i bodelningen (se 3 § och 8 § sambolagen). Utifrån din fråga är det den så kallade lottläggningen, alltså vilken egendom som ska tillfalla vilken sambo, som är av vikt. Enligt 16 § andra stycket ska sambon som bäst behöver bostaden tilldelas den. Precis som du säger kan ensam vårdnad om barn (och framförallt var barnet kommer att fortsätta bo) och arbete spela roll vid bedömningen. Exempel på andra omständigheter som kan spela roll är om bostaden har ett affektionsvärde för en av samborna, t ex genom att en av samborna har byggt bostaden eller om det finns en släktanknytning (se prop. 1986/87:1 s. 179-180). Andra omständigheter som kan vägas in är en sambos ålder, handikapp, och hälsa, och hur möjligheten ser ut för den andra sambon att få tag på en bostad på annat håll.

Observera dock att det är en bedömning som måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

.

Hoppas att svaret varit till din hjälp! Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?