Vilka omständigheter kan påverka beslut om uppehållstillstånd?

2017-12-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejJag är svenskmedborgare och bor i Sverige. Jag bor i ett andrahandskontrakt med tre rum och är gravid och väntar barn om fem månader. Jag studerar och har inte en stor inkomst som student. Jag är gift med en man i Mellanöstern och han har sökt upphålstillsånd genom mig för att bo här i Sverige med mig och det gjorde han genom webb ansökan. Hur lång kommer väntetiden vara? Kommer han få avslag pågrund av min långa inkomst? Finns det undantag eftersom jag är gravid och väntar barn??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis vill jag nämna att jag inte kan besvara frågan om hur lång handläggningstiden för din makes ansökan om uppehållstillstånd kommer att vara. Migrationsverket är den myndighet som handlägger ärendet, så jag rekommenderar att du tar kontakt med dem för att undersöka saken.

För att besvara din fråga om uppehållstillstånd för din make behöver vi gå till utlänningslagen. Lagen reglerar bland annat förutsättningarna för att utlänningar ska få uppehållstillstånd i Sverige.

Uppehållstillstånd ska ges till den utlänning som är make till någon som redan är bosatt i Sverige (utlänningslagen 5:3 punkt 1). Eftersom att ni är gifta omfattas ni av bestämmelsen. Att du är gravid talar för att ert förhållande är av seriöst slag och inte ett skenäktenskap, men i ert fall skulle din man omfattas av bestämmelsen även om du inte vore gravid. Se regleringen av skenäktenskap här.

Vid bedömningen om uppehållstillstånd ska beviljas beaktas om den som ansöker om uppehållstillstånd gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Det beaktas också om utlänningen eller utlänningens barn kan antas bli utsatt för våld av anknytningspersonen (personen som redan bor i Sverige) (utlänningslagen 5:17 stycke 1).

För att ett uppehållstillstånd ska beviljas krävs det även att anknytningspersonen (i detta fallet du) kan försörja sig och har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för både sig själv och för utlänningen (utlänningslagen 5:3 b). Vad som anses som en bostad av tillräcklig storlek och standard bedöms utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Detsamma gäller inkomst.

Med anledning av att Migrationsverket gör en bedömning i varje enskilt fall beroende på hur situationen ser ut och vilka omständigheter som föreligger, kan jag tyvärr inte säga hur de kommer att bedöma just din situation i frågan om inkomst och boende. Du kan läsa mer om Migrationsverkets bedömning avseende inkomst och boende här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1265)
2022-01-24 Uppehållstillstånd baserat på syskons medborgarskap i Sverige
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?

Alla besvarade frågor (98676)