Vilka objektiva rekvisit måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för förskingring?

Vilket eller vilka objektiva rekvisit ska vara uppfyllda? när det gäller förskingring

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regeln om förskingring finner vi i Brottsbalken 10 kap 1 §.

I lagtexten finner vi följande beskrivning:

"Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år."

Av detta kan vi urskilja ett par objektiva rekvisit, nämligen:

1. Det ska först och främst finnas ett avtal (eller en allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning) genom vilken gärningsmannen ska ha fått egendomen i sin besittning (alltså att denne har egendomen under sin omedelbara kontroll),

2. gärningsmannen ska ha en skyldighet att antingen ge tillbaka egendomen, eller redovisa för den,

3. gärningsmannen ska ha försummat denna skyldighet, samt

4. handlingen ska innebära ekonomisk vinning för gärningsmannen, och ekonomisk skada för offret. Gärningsmannen ska med andra ord bli rikare, samtidigt som offret blir fattigare.

För att förtydliga det hela så tänkte jag ge ett exempel utifrån ovan uppställda rekvisit:

1. A hyr en cykel av B, vilken A har fått i sin besittning,

2. A har en skyldighet att lämna tillbaka cykeln vid hyresperiodens slut,

3. A åsidosätter denna skyldighet genom att istället sälja vidare cykeln,

4. vilket resulterar i att A tjänar pengar, samtidigt som B lider ekonomisk skada genom att förlora cykeln på detta sätt.

De subjektiva rekvisiten måste dessutom de vara uppfyllda för att någon skulle kunna dömas för förskingring

Utöver dessa objektiva rekvisit, så måste givetvis även de subjektiva rekvisiten vara uppfyllda för att någon skulle kunna dömas för brottet i fråga. I förskingringsfallet så måste gärningsmannen exempelvis ha haft för avsikt att tillägna sig egendomen (alltså cykeln i exemplet).

Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”