Vilka möjligheter har jag att vara en del av mitt barns liv om mamman inte vill?

2020-02-24 i Barnrätt
FRÅGA
Min son träffade en tjej. Hon blev med barn efter 3 månader. Hon är med i en grupp som ensamstående mamma. Hon vill inte ha kontakt med min son nu. Vi tror att det va planerat från hennes sida. Vad har min son för rättigheter och jag som farmor till ofödda barnet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du och din son har något rätt att träffa barnet och vara en del av hens liv när den väl fötts. Jag kommer i svaret ta upp frågor om vårdnad och umgänge med barnet. Jag kommer utgå från att din son vill ha en gemensam vårdnad om barnet med tjejen och inte att han vill ha ensam vårdnad.

Barnets bästa är avgörande

Barnets bästa ska alltid vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ( 6 kap 2a § föräldrabalken). Därför kan man inte tala om att föräldrar eller andra närstående har rättigheter till barnet. Däremot har barnet rätt att exempelvis träffa vissa närstående personer, om det skulle vara förenligt med barnets bästa.

Om din son vill ha gemensam vårdnad om barnet

Eftersom din son inte är gift med tjejen som bär hans barn kommer barnet endast stå under hennes vårdnad från födseln (6 kap 3 § föräldrabalken). Om din son vill ha gemensam vårdnad om barnet och tjejen går med på detta kan ni ansöka om detta gemensamt ( 6 kap 4 § första stycket föräldrabalken). Den anmälan skickar ni in till skatteverket.

Om tjejen inte går med på gemensam vårdnad kan din son skicka in en ansökan till tingsrätten om detta ( 6 kap 5 § tredje stycket föräldrabalken). Det kan inte garanteras att tingsrätten dömer att din son och tjejen får gemensam vårdnad om barnet. I bedömningen ska tingsrätten ska ta hänsyn till din sons och tjejens förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap 5 § andra stycket). Tingsrätten kan även ge en av dem vårdnaden om de tycker att gemensam vårdnad inte är barnets bästa (6 kap 5 § tredje stycket föräldrabalken).

Om din son vill att barnet ska bo hos honom

Om din son och tjejen har gemensam vårdnad om barnet kan de själva komma överens om vart barnet ska bo ( 6 kap 14 a § andra stycket föräldrabalken). Om de inte kommer överens kan tingsrätten bestämma vart barnet ska bo (6 kap 14a § första stycket föräldrabalken). Din son eller tjejen måste då skicka in en ansökan om det till tingsrätten. Det är också möjligt för tingsrätten att bestämma det när de avgör frågan om vårdnaden om det skulle ske.

Om tjejen har ensam vårdnad om barnet har hon rätt att bestämma vart barnet ska bo (6 kap 11 § föräldrabalken).

Om du och din son vill träffa barnet

Barnet har rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med (6 kap 15 § föräldrabalken). Det spelar ingen roll om din son har vårdnaden om barnet eller inte. Barnet har även rätt till umgänge med personer som de står särkilt nära ex en farmor (6 kap 15 § tredje stycket föräldrabalken). Notera att detta inte innebär att din son eller du har rätt att umgås med barnet. Som sagt ovan är det vad som är bäst för barnet som ska gälla vid umgänge (6 kap 2a § föräldrabalken).

Går tjejen med på att ni umgås med barnet kan ni själva bestämma hur det ska gå till och när (6 kap 15a § tredje stycket föräldrabalken). Går hon inte med på att ni umgås med barnet, har du och din son olika möjligheter att få till umgänge.

Din son kan själv ansöka om umgänge med barnet hos tingsrätten. Även socialnämnden i din son kommun kan ansöka om det (6 kap 15a § första stycket föräldrabalken). Tingsrätten beslutar då om umgänge mellan din son och barnet om den tycker att det är bäst för barnet (6 kap 2a § föräldrabalken).

Du som farmor kan inte själv ansöka om att få umgås med barnet hos tingsrätten. Det kan endast socialtjänsten i kommunen göra (6 kap 15a § andra stycket). Du måste gå dit och förklara att du vill att de ska göra en sån ansökan. Socialnämnden får då ta ett beslut om de vill göra det eller inte. När de tar beslutet ska de särskilt tänka på att du är barnets farmor (6 kap 15a § andra stycket föräldrabalken).

Vad du och din son borde göra

Det bästa är att försöka prata med tjejen och komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Om tingsrätten måste avgöra det blir det en rättsprocess, vilket kan vara jobbigt och förstöra relationen mellan din son och tjejen ännu mer. Att själva komma överens är därför alltid bäst.

Kommer ni inte överens, kan ni i första hand få hjälp att komma överens av socialnämnden i er kommun. Socialnämnden har nämligen ett ansvar att erbjuda föräldrar samtal som kan hjälpa dem komma överens i dessa frågor (5 kap 3 § socialtjänstlagen). Funkar inte det kan din son skicka in en ansökan till tingsrätten om vårdnad, boende eller umgänge. Du kan som sagt endast gå till socialnämnden och be dem ansöka om umgänge mellan dig och barnet hos tingsrätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Evelina Tanskanen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1521)
2020-09-27 Ensam vårdad på grund av alkoholmissbruk?
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet

Alla besvarade frågor (84417)