Vilka möjligheter har en man för att få sitt faderskap fastställt trots att kvinnan inte vill involvera honom i barnets liv?

2020-08-09 i Faderskap
FRÅGA
Hej. Min sambo gjorde en tjej gravid precis innan vi träffades, denna tjej skrev sen till honom att han inte ska vara delaktig i barnets liv, någon månad senare påstår hon att hon gjort abort men vi fick nyligen reda på att hon faktiskt är gravid ändå. Min fråga, om hon vägrar uppge min sambo som fader till barnet, kan han då på något sätt kräva faderskapstest i efterhand? Även om hon uppger ett annat namn när faderskapet fastställs.Mvh
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om en persons möjlighet att bli rättslig förälder trots att mamman inte är intresserad av att involvera personen i barnets liv. Frågans svar regleras i föräldrabalken.

Vilka möjligheter har en person att bli rättslig förälder?

Den man som inte är gift med kvinna som föder barn inte automatisk blir far utan måste fastställas som far genom dom eller bekräftelse (1 kap. 3 § föräldrabalken). Om kvinnan anger en annan man som pappa till barnet, måste det ändras innan en annan mans faderskap fastställs.

När det gäller vilka möjligheter din sambo har att bli rättslig förälder, krävs det att antingen mamman godkänner hans faderskap genom att följa vissa formella krav (1 kap. 2 § andra stycke föräldrabalken) eller att frågan tas upp i domstolen (1 kap. 2 § första stycke föräldrabalken).

Vilka personer hat rätt att väcka faderskapstalan i rätten?

Som framgår i din berättelse är mamman inte intresserad av att agera för att din sambo ska få sitt faderskap fastställt. Då är den sista möjligheten för att din sambo ska fastställas som pappa är en domstolsavgörande. Men det är inte alla som har talerätt i faderskapsfråga. Din sambo har inte någon rätt att väcka talan utan det är socialnämnden som ska utreda och socialnämnden eller barnet genom modern vårdnadshavaren väcka talan vad gäller fastställande av faderskap (3 kap. 5 § föräldrabalken).

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att din sambo inte kan väcka talan för faderskap. Ett alternativ för din sambo är dock att han vänder sig till socialnämnden som har ett ansvar att utreda vem som är far till barnet och att få detta fastställt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (337)
2020-12-23 Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?
2020-12-22 Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?
2020-12-17 Fastställande av faderskap
2020-12-02 Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

Alla besvarade frågor (88495)