Vilka möjligheter finns för sambor att begära bodelning vid en separation?

Om jag och min sambo ska separera och sambon har mycket pengar och aktier. Hur ska jag få hälften vid en separation?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkt

Regler som berör samboförhållanden återfinns i Sambolagen. Sambolagens regler är mindre ingripande än Äktenskapsbalkens regler, det vill säga för gifta par. Som huvudregel ärver inte sambor varandra, vilket makar gör. När ett äktenskap upphör på grund av separation eller dödsfall så ska nämligen en bodelning göras. 


Vilka möjligheter finns för sambor att begära bodelning vid en separation?

Inledningsvis gäller att när sambor separerar så kan någon av samborna begära en bodelning (8§ Sambolagen). En sådan begäran ska göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde (8§ 2 stycket Sambolagen). En bodelning innebär att samboegendom ska delas mellan samborna.


Samboegendom är egendom som införskaffats för gemensam användning (3§ Sambolagen). Låt säga som exempel att man gemensamt köper en soffa till sin gemensamma bostad, denna skulle utgöra samboegendom. Det innebär att exempelvis pengar på ett eget bankkonto inte skulle utgöra samboegendom. 


En möjlighet att få till en bodelning vid en separation är att skriva ett testamente tillsammans. På så sätt kan man frångå lagens regler, där man anger exakt hur man vill att en separation ska gå till. Där kan exempelvis anges att tillgångarna ska delas lika mellan parterna. Ett testamente måste upprättas tillsammans av båda parter och undertecknas, och dessutom krävs att det undertecknas av vittnen som närvarat när testamentet skrivits under. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”