Vilka möjligheter finns för sambor att ärva varandra när samboförhållandet upphör?

Hej! Min mamma som är 83år har bott i en hyresrätt tillsammans med sin sambo som vart 91år den 29nov-22. Min mammas sambo gick bort nyligen och det är begravning och bouppteckning som väntar. Min fråga är hur bouppteckningen kommer att ske, dom bor i en hyresrätt och har bara gamla möbler i lägenheten, inget värde direkt. Min mamma o sin sambo har haft sina egna konton hela livet och delat på räkningarna typ. Min mammas sambo som gick bort nyligen hade en son som får ärva efter honom tillsammans med min mamma antar jag. I denna bouppteckning kommer min mamma vara tvungen att ta med det som hon har på sitt konto i bouppteckningen som hennes sambos barn kommer vara med att ärva eller gäller det bara min mammas sambo s konto som tas upp i bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågeställning

Din fråga rör hur en bouppteckning går till när den avlidne varit i ett samboförhållande. Jag kommer inledningsvis att utreda vilka möjligheter som finns för sambor att ärva varandra och därefter vad detta innebär i ert fall.


Ärver sambor varandra?

Utgångspunkten för sambor är att de inte ärver varandra, varken när man går isär eller någon av de avlider. Till skillnad från makar så listas inte sambos som en kategori med arvsrätt i Ärvdabalken (ÄB). Detta innebär att det i praktiken blir stor skillnad på att vara gift och enbart sambos. 


Om man vill kan man dock skriva ett testamente där man anger att man vill att man ska ärva varandra och på så sätt gå ifrån denna huvudregel. Närmare regler för upprättande av testamente återfinns i 10 kap. Ärvdabalken (ÄB). Exempelvis finns krav på att testamentet upprättas skriftligen samt att det närvarar två vittnen som kan underteckna handlingen (10 kap. 1§ ÄB)


Enligt Sambolagens regler gäller dessutom att om ett samboförhållande upphör så kan en av parterna begära att en bodelning ska göras där  deras samboegendom delas mellan parterna (8§ Sambolag). Det är alltså frivilligt att genomföra en bodelning. Bodelningen omfattar inte all egendom som parterna äger, utan enbart så kallad samboegendom. Samboegendom är egendom som parterna förvärvat för gemensam användning. Det centrala är således inte att man betalat lika stor andel var, utan att egendomen är inköpt för att användas av båda två. Som exempel kan anges en soffa eller tv som placeras i det gemensamma hemmet. Om man vill genomföra en bodelning så ska man framställa den begäran senast när bouppteckningen förrättas (8§ st 2 Sambolag). En bodelning innebär då att all samboegendom delas på två mellan parterna. 


Vad innebär detta?

Om det varken finns ett testamente som reglerar sambornas arvsrätt eller en begäran på bodelning enligt Sambolagens regler, så gäller alltså att samborna inte ärver varandra. Detta innebär i ert fall att det är din mammas sambos son som kommer att ärva av din mammas sambo (2 kap. 1§ ÄB). I så fall innebär det att det är sambons tillgångar som ska vara med i bouppteckningen och inte din mammas. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning