Vilka möjligheter finns för bröstarvinge att begära jämkning av kapitalförsäkring/gåva?

Hej. Jag har en fråga angående arv, gåvor och kapitalförsäkringar. Min mor är gammal 88 år. Hon sålde sin lägenhet för 3 år sedan. Pengarna satte hon in på en kapitalförsäkring med mig som förmånstagare (1,5 milj). Till saken hör att jag har en bror, som jag inte träffat på 20 år. Han har heller inte brytt sig om vår mor. Därför vill hon att jag ensam får pengarna i framtiden. Vi har nu hört att min bror kan stämma mig och i rätten begära hälfen av pengarna. Är det så, trots mitt förmånstagarskap? Om det är så, säger min mor att vi skriver ett gåvobrev där hon skänker mig pengarna redan nu, och vi skriver in i gåvobrevet att pengarna inte är förskott på arv. Vad är fördelaktigast för min mor och mig? Vad säger lagen? Kvittar det hur vi gör, och min bror kommer över hälften? Jag har stått min mor nära alla år och de senaste 10 åren skött och hjälpt henne, medan min bror inte brytt sig de senaste 20 åren. Min mor har inte god man, och är mentalt frisk. Hela detta ärendet är ju olustigt då man talar om en levande människas ev död. Men både min mor och jag vill redan nu ordna till detta.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att din mor vill att så mycket som möjligt av sin kvarlåtenskap ska gå till dig.

Eftersom din fråga handlar om arv och kapitalförsäkring blir ärvdabalken (ÄB) och försäkringsavtalslagen (FAL) tillämpliga.

Vad gäller kring kapitalförsäkringen?

Eftersom du är förmånstagare till din mors kapitalförsäkring ska de pengarna som utgångspunkt inte ses som en del av hennes kvarlåtenskap, se 14 kap. 7 § 1 st. FAL. Som utgångspunkt gäller alltså att du har rätt till de pengarna vid din mors död utan att din bror har rätt till de.

Om detta skulle leda till ett resultat som är oskäligt mot din bror finns det dock möjlighet för honom att begära jämkning av förmånstagarförordnandet, se 14 kap. 7 § 2 st. FAL. Exakt vad som skulle kunna ses som ett oskäligt resultat är svårt att svara på då rättsläget här inte är helt klart. Som utgångspunkt gäller alltså att du har full rätt till kapitalförsäkringen som förmånstagare och att detta inte ska ingå i arvet efter din mor, men din bror har alltså vissa möjligheter till att begära jämkning, alltså att han begär att få en del av kapitalförsäkringen.

Vad gäller om din mor skänker dig pengarna?

Om din mor skänker dig pengarna istället och hon skriver ett gåvobrev där det tydligt framgår att pengarna inte ska ses som förskott på arv så ska de som utgångspunkt inte göra det. Detta innebär alltså att de pengarna din mor skänkt dig inte ska ingå i arvet och att din bror inte har rätt till de. Din bror har dock återigen vissa möjligheter att begära jämkning av gåvan, se 7 kap. 4 och 7 §§ ÄB. Dessa möjligheter har din bror om gåvan från din mor har givits bort under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan går att likställa med ett testamente. Exempel på situationer när möjlighet till jämkning av gåva finns är när arvlåtaren gett bort en gåva på sin dödsbädd eller när arvlåtaren gett bort en gåva som hen ändå själv kunnat använda fram till sin död.

Vilken rätt har din bror till arv?

Som utgångspunkt har din bror och du rätt till hälften var av din mors kvarlåtenskap, eftersom ni båda är hennes bröstarvingar (barn). Däremot har din mor rätt att exempelvis skriva ett testamente där hon skriver att du ska få tre fjärdedelar (¾) och din bror ska få en fjärdedel (¼) av hennes kvarlåtenskap. Detta är helt i enlighet med lagen eftersom din bror enbart har rätt till sin laglott, vilket i det här fallet är en fjärdedel (¼) av kvarlåtenskapen efter din mor.

Som utgångspunkt har alltså din bror alltid rätt till sin laglott (¼) även om din mor skriver något annat i sitt testamente. Skulle exempelvis din mor testamentera all sin kvarlåtenskap till dig så kan din bror begära jämkning av testamentet och i sådana fall få en fjärdedel av arvet, se 7 kap. 7 § ÄB.

Vilket alternativ är bäst?

Både kapitalförsäkrings- och gåvoalternativet är bra möjligheter för dig att få hela beloppet utan att din bror ska ha rätt till någon del av den summan. I båda fallen har dock din bror jämkningsmöjligheter, men i inget av fallen kommer han i min bedömning ha särskilt goda möjligheter att få igenom en jämkning.

Båda alternativen är alltså bra möjligheter som med största sannolikhet kommer fungera som ni vill. Utifrån min bedömning är dock gåvoalternativet lite säkrare. Detta eftersom att din bror enbart kan begära jämkning av gåvan om den går att likställa med ett testamente. Förutsatt att din mor ger dig gåvan så snart som möjligt medan hon fortfarande är frisk och att det faktiskt är du som får pengarna och din mor inte har rätt att använda de längre gör detta att det antagligen kommer saknas jämkningsgrund för din bror.

Jag vill dock vara tydlig med att detta är min personliga bedömning av situationen. Eftersom de två olika alternativen båda är bra möjligheter och det är svårt för mig att med säkerhet bedöma vilket som är bäst rekommenderar jag starkt att ni vänder er till en jurist för att bedöma vilket alternativ som är bäst för er i denna specifika situation.

Mina råd

Mitt första råd är att din mor skriver ett testamente där hon föreskriver att din bror ska få sin laglott och att du ska få resten av hennes kvarlåtenskap. Detta är för att säkerställa att även om din bror skulle kunna begära jämkning av antingen kapitalförsäkringen eller gåvan skulle han max kunna ha rätt till en fjärdedel av pengarna. I testamentet bör din mor också skriva in att hon avser att kapitalförsäkringen inte ska ingå i hennes kvarlåtenskap överhuvudtaget och att hela den summan ska gå till förmånstagaren, alltså dig. Testamentet gör också att du får en större del än din bror av det som din mor faktiskt lämnar efter sig, d.v.s. det som hon inte satt in i kapitalförsäkringen eller skänkt i gåva till dig.

Min andra rekommendation är att ni tar kontakt med en jurist för att rådgöra om vilket alternativ som är bäst för er i denna specifika situation. Som sagt är båda alternativen bra, men i min bedömning borde gåvoalternativet vara det säkraste. Om ni väljer det alternativet är det viktigt att ni skriver ett skriftligt gåvobrev där det tydligt framgår att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Det är också viktigt att din mor för över pengarna till dig och att hon inte har någon möjlighet att använda de, d.v.s. att gåvan faktiskt sker på riktigt.

Om ni istället skulle använda kapitalförsäkringsalternativet behöver ni inte göra så mycket mer. Det enda jag ytterligare rekommenderar är att din mor skriver ett testamente (se ovan) där hon tydligt skriver att det är hennes vilja att hela kapitalförsäkringens ska gå till dig och att den inte ska ingå i arvet efter henne.

Om ni vill rådgöra med en jurist kan Lawlines juristbyrå hjälpa er med detta. Detta rekommenderar jag starkt för att säkerställa att ni väljer det alternativet som är bäst för er. Det kan även vara bra att rådgöra med en jurist kring utformandet av ett testamente och/eller gåvobrev. Ifall detta skulle vara intressant är det bara att höra av sig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag omgående med en offert.

Hoppas mitt svar varit till hjälp för er! Ifall ni skulle ha ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av er till mig på axel.bellander@lawline.se.

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”