FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/01/2017

Vilka möjligheter finns att tvinga fram växelvist boende eller en viss fördelning av ett barns umgänge med föräldrarna?

Hej!

Jag och min fru ska separera och vi har en gemensam son på 2 år. Jag kommer vara boendeförälder, det är vi överens om. Jag vill att vi ska dela ungefär lika på barnets boende (2+2+3 dagar), hon vill dela upp det ojämnt, tex 5 dagar hos mig och 2 dagar hos henne utspridda i veckan. Detta kommer göra att jag i princip inte får något andrum alls.

Hon har mycket bättre lön än jag, jobbar 100% och kommer ha det mycket bättre ekonomiskt ställt än jag som just nu jobbar 50% och dessutom med lägre lön. Jag jobbar såklart på att fixa ett till jobb så att jag kommer upp i 100%.

Min fråga är, kan hon tvinga mig att ta mer tid med barnet? Kan hon vägra en 50-50-lösning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om det finns någon möjlighet för dig att se till så att er son vistas halva tiden hos dig och halva tiden hos din fru, även om din fru inte frivilligt går med på en sådan lösning.

Kan din fru tvinga dig till en viss lösning?

Tvångsåtgärder i fråga om ett barns boende och umgänge kan vidtas genom domstol. Bedömningen av vilka tvångsåtgärder som kan komma ifråga i tvister angående barnets boende och umgänge sker dock utifrån barnets perspektiv. Domstolarna beslutar i enlighet med vad som vore barnets bästa, inte föräldrarnas bästa (se 6 kap. 2 a § föräldrabalken (1949:381) (förkortad FB)).

Utan mer ingående uppgifter är det alltså svårt för mig att bedöma vad en domstol skulle komma fram till i ditt fall. Jag kan dock konstatera att din fru – genom domstol – bara kan tvinga dig till en lösning som är i enlighet med er sons bästa.

Växelvist boende som lösning

Den mest närliggande lösningen för din del skulle vara att få en domstol att besluta om växelvist boende, med stöd i 6 kap. 14 a § FB. För att en domstol ska besluta om det bör dock er förmåga att samarbeta vara bra, ni bör inte bo alltför långt från varandra och att ni är redo att låta er sons behov komma först istället för att strikt kräva att er son t.ex. alltid bor halva tiden hos dig och halva tiden hos henne. I annat fall blir det svårt för domstolen att tillåta växelvist boende, eftersom det inte skulle vara till barnets bästa

Jag kan inte mot bakgrund av uppgifterna i din fråga sluta mig till vad en domstol sannolikt skulle besluta i ditt fall, om någon av er gick till domstol. Det låter dock för min del som att det vore osannolikt att ni kan samarbeta på det sättet som krävs.

Omfattande umgänge som lösning

Om en domstol inte kan besluta om växelvist boende, utan t.ex. beslutar att er son ska bo hos dig, blir den närmare fördelningen av din sons umgänge med din fru av vad som är det bästa för din son.

I det fallet har din son rätt till umgänge med din fru, enligt 6 kap. 15 § första stycket FB. Din fru eller socialnämnden kan då kräva att en domstol beslutar om att hon har rätt till visst umgänge, enligt 6 kap. 15 a § första stycket FB. Observera alltså att det inte är du som kan inleda ett domstolsärende om att ge din fru rätt till umgänge. Din fru kan alltså på det viset vägra en 50/50-fördelning om det är fastställt att er son ska bo hos dig.

Den närmare omfattningen av umgänget beror av vad som är just din sons bästa, varför jag inte kan ge något mer konkret svar för ditt fall.

Sammanfattning

Din fru kan inte utan vidare tvinga dig att ta er son, eller att du accepterar ett viss upplägg på vart er son ska vistas. Det är upp till domstolen att i enlighet med barnets bästa besluta om vad som vore den bästa åtgärden i just ditt fall. Din fru kan alltså inte utan vidare tvinga dig att ta mer tid med er son. Hon kan dock vägra en 50/50-fördelning om det på något sätt redan har blivit fastställt att er son ska bo hos dig, på grund av att du inte kan inleda ett domstolsärende om umgänge om er son bor hos dig.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med boende och umgänge av barn är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare