Vilka möjligheter finns att förhindra att en arvlåtare gör sina arvingar arvslösa?

Hej, mina barns farmor har gjort sig ovän med med både barn och barnbarn och håller nu på att sälja av både hus och sommarstuga för att göra alla arvslösa. Kan man förhindra det på något sätt då det är uppenbart att hon gör det pga jäkelskap?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken, och om det inte finns något testamente är det de reglerna som gäller för hur arvet efter dina barns farmor ska fördelas. I 7 kap. finns bestämmelser som förhindrar att dina barns farmor gör sina arvingar arvslösa. Hennes barn har som bröstarvingar rätt till sin laglott, en andel som sammanlagt för syskonen utgör hälften av arvet (7 kap. 1 §). Laglottsskyddet innebär bland annat att en bröstarvinge har rätt till sin laglott även om det finns ett testamente som säger att någon annan ska få all egendom (7 kap. 3 §) eller om arvlåtaren (dina barns farmor) har givit bort egendom till någon annan än bröstarvingarna (7 kap. 4 §). Laglottsskyddet innebär däremot inte att arvingarna har rätt till någon specifik egendom, som huset eller sommarstugan. Dina barns farmor är alltså inte förbjuden enligt lagen att sälja huset och sommarstugan, som ägare får hon själv välja hur hon ska förvalta sin egendom. Däremot får hon inte testamentera eller ge bort husen om det skulle innebära att mer än hälften av det totala arvet efter henne undantas bröstarvingarna. Om hon skulle göra det innebär laglottsskyddet att hennes barn har rätt att få ut motsvarande värde ur den egendom som har testamenterats eller givits bort.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”