Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?

FRÅGA
Min fråga till er handlar om lagtolkningsmetoderna! När man kommer till en park med en varg och det står en skylt där det står inga hundar i parken. Hur tolkar man detta utifrån en objektiv tolkning, subjektiv tolkning, teologisk tolkning samt fri lagtolkning?
SVAR

Hej, tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

Lagtolkning är processen att tolka en lagbestämmelse när betydelsen inte framgår tydligt i lagtexten självt. Lagtolkningen är en viktig uppgift för domstolar. Den är alltså en metod för att kunna tillämpa lagar på rätt sätt i det enskilda fallet. Jag ger exempel utifrån ditt fall med skylten i parken, men främst är det alltså lagar man tolkar genom lagtolkningsmetoder och ytterligare lagtolkningsmetoder finns som jag inte nämner i just ditt fall eftersom det inte passar sig att göra en tolkning av skylten med hjälp av vissa lagtolkningsmetoder.

Restriktiv tolkning innebär att förbudet ges en snäv betydelse. Ex: en hund som går i koppel är förbjuden, men inte en katt i cykelkorgen.

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande.

Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad vill man uppnå med förbudet? Troligen bland annat för att undvika oljud och hundbajs i parken. Därmed kan också andra djur vara otillåtna i parken, om det finns en risk för liknande konsekvenser.

Subjektiv teleologisk tolkning: att tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när lagen stiftades (se förarbeten till lagarna).Objektiv teleologisk tolkning: att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället.

E contrario tolkning innebär att man gör en slutsats om att det omvända ska gälla. Om hundar är förbjudna, innebär det att alla andra djur är tillåtna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll