Vilka lagar reglerar sekretess, dokumenthantering och informationsdelning?

FRÅGA
Hej Lawline,Vilka krav/lagar gäller för sekretess, dokumenthantering, informationsdelning och känslig information för konsulter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka lagar som reglerar sekretess, dokumenthantering och informationsdelning.

Sekretess: Offentlighets- och sekretesslag heter den lag som regler sekretess.

Dokumenthantering: Förvaltningslagen är en lag där det exempelvis står skrivet att ärenden skall hanteras skyndsamt samt hur dokumenthantering skall gå till.

I Tryckfrihetsförordningen regleras vad som är en offentlig handling.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller kompletterande bestämmelser till tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar.

Sedan finns ytterligare lagar som kan vara aktuellt, exempelvis finns det en arkivlag och en arkivförordning, som reglerar hur arkiv skall vara strukturerad.

Informationsdelning: Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (849)
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?

Alla besvarade frågor (91132)