Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att få byta efternamn?

FRÅGA
Hej! Fyller namnet Dahl kriterierna för efternamn byte? Dessa nämns under nästa stycke. Efternamnet bärs av 8702 personer, varför det inte finns hinder till att byta till det namnet enligt 15 § första stycket 1 PNL. Sju kriterier om likhet som efternamnet också måste uppfylla:Efternamnet kan inte förväxlas med ett efternamn som någon annan redan har.Efternamnet kan inte förväxlas med ett historiskt känt efternamn från en utdöd släkt.Efternamnet kan inte förväxlas med ett allmänt känt utländskt efternamn.Efternamnet kan inte förväxlas med någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn.Efternamnet kan inte förväxlas med en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sammanslutning.Efternamnet kan inte förväxlas med någon annans skyddade näringskännetecken eller varukännetecken i Sverige. Efternamnet kan inte förväxlas med något som finns i ett litterärt eller konstnärligt verk och som kränker någon annans upphovsrätt till verket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har identifierat helt korrekt lag vad gäller byte av personnamn. Jag uppfattar det som att du är väl inläst på lagen innehåll och kommer inte i någon större mån än att återupprepa det du redan kan.

För att få byta efternamn till något helt nytt som inte har något riktig koppling till dig eller ditt släktträd, krävs att förutsättningarna i 14-19 §§ Lag (2016:1013) om personnamn (PNL) är uppfyllda vilket framgår av 13 § PNL.

Det finns inget i dessa lagrum som talar för att det skulle föreligga några hinder för dig att byta efternamn till Dahl, jag delar alltså din uppfattning i denna fråga.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (976)
2022-01-25 Får ensambarn undgå militärtjänst?
2022-01-25 Vilka lagar i Sverige handlar om klimatet och klimatfrågan?
2022-01-21 Lag som strider mot grundlag
2022-01-20 Är det rättsenligt att restauranger kräver covidpass?

Alla besvarade frågor (98657)