Vilka krav ställs på en bodelning?

2020-11-21 i Bodelning
FRÅGA
Jag håller på med bodelning i samband med skilsmässa. Under hela vårt äktenskap har vi haft delad ekonomi. Ingen av oss vill göra anspråk på den andres ägodelar även om vi vet att det juridiskt tillhör oss båda. Vi är helt överens om hur vi vill dela upp, dvs mina konton fortsätter vara mina och hans är hans. Vi har en gemensam fastighet som han ska köpa av mig vi är överens om pris och liknande för den med.Min fråga: Räcker det i bodelningen att skriva att mina konton fortsätter vara mina och hans är hans samt att vi skriver värdet av fastigheten och hur mycket han ska ersätta mig för den eller måste vi skriva in alla konton med resp värde i bodelningen? För visst måste det vara ok att inte dela lika om vi båda är överens?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka krav ställs på en bodelning? Är det okej om vi inte delar lika om vi är överens?

De enda formkrav som ställs på ett bodelningsavtal är att ni tillsammans upprättar en skriftlig handling som undertecknas av er båda (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Enligt rättspraxis ska det dock framgå att era mellanhavanden är slutligt reglerade (NJA 1994 s. 265). Det är således upp till er hur utförligt ni vill utforma ert bodelningsavtal. Ju mer detaljerat ni anger fördelningen av egendom och skulder desto mindre risk för eventuella tvister i framtiden.

Det räcker alltså att ni skriver det som du har angett - att ni ska behålla era egna konton och det som gäller avseende fastigheten. Det råder full avtalsfrihet er emellan och är ni överens så kan ni fördela egendom så som ni önskar.

Vill ni ha hjälp med att utforma en mer detaljerad bodelning så kan ni få hjälp av oss här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92106)