Vilka krav ställer Migrationsverket upp för att få flytta med sina barn till Sverige?

Hej

Min blivande fru som är ifrån Ryssland har ansökt om att få flytta till Sverige med sina 2 barn. Barnes far är ifrån Vitryssland och bor numera i USA. Han har ingen kontakt med barnen och har aldrig betalt underhåll. Hon har en lapp ifrån honom daterad 2014 där han ger henne rätten att ta beslut angående barnen. Hon har även en som ifrån en rysk domstol som säger att barnen ska bo hos henne. Enligt Migrationsverket räcker inte detta. Så hon har varit i domstol igen och bett dem ändra texten i domen. Men enligt domaren så är detta lagen i Ryssland. Barnen ska bo hos mamman. Var spelar ingen roll du kan flytta till månen om du vill sa domaren till henne.

Gäller inte en dom i rysk domstol hos Migrationsverket? Enligt dem vill de ha ett paper med ensam vårdnad på. Men i ryska språket använder man inte ensam vårdnad. Lite moment 22. Enligt rysk domstol får hon flytta men Migrationsverket kräver mer.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att din blivande fru ska få flytta till Sverige med sina två barn och för att dem alla ska kunna få uppehållstillstånd ställer Migrationsverket upp krav på att hon i ansökan ska bifoga:
1. Kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland,
2. födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår
3. medgivande om att barnet får flytta med henne till Sverige från den andre vårdnadshavaren om den inte följer med till Sverige (I Sverige har båda vårdnadshavarna rätt att vara med i beslut som gäller barnet. Därför måste den andra vårdnadshavaren som inte följer med till Sverige lämna sitt medgivande till att barnet får flytta till Sverige. Ett medgivande kan vara ett brev undertecknat av den andra vårdnadshavaren där denne skriver att han eller hon godkänner att barnet flyttar)
4. domstolsbeslut om hon har enskild vårdnad eller dödsbevis om den andre föräldern är avliden
5. adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Det krävs alltså enligt punkten 4 ett domstolsbeslut från Ryssland om att hon har enskild vårdnad. Även om begreppet "enskild vårdnad" inte finns i rysk rätt kanske det finns ett liknande begrepp som fyller samma funktion. Enligt punkten 3 räcker det annars med ett medgivande från barnens far som uttryckligen stadgar att det är okej för henne att flytta med barnen till Sverige.

Jag skulle råda er att i första hand kontakta Migrationsverket för att ta reda på exakt vilka papper de kräver angående enskild vårdnad vad gäller Ryssland och förklara situationen. I andra hand får ni vända er till en jurist i Ryssland som säkert kan hjälpa er och som är kunnig inom rysk rätt. Den ryska domen som fastställer att barnen ska bo hos henne räcker alltså i regel inte eftersom man i svensk rätt skiljer på vårdnad och boende.

Hoppas detta gav svar på din fråga, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”