FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal31/05/2022

Vilka krav gäller för avtal om fastighetsköp?

Hej. Mina föräldrar ska sälja sin sommarstuga. Vi är tre helsyskon men det är bara jag som är intresserad av den. De vill ha 300 000 kronor för den. Jag ska betala dem 10000 kronor/ månad tills den är betald. Sommarstugan är bara taxerad i 50 000 kronor men det känns för lite för den är vinterbonad o djupborrad brunn mm. Hur ska vi skriva avtal och hur ska vi göra på bästa sätt så det blir bra för alla? 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga gäller vilka krav som gäller för fastighetsköp, vilket finns i jordabalken. Jag kommer därför att gå igenom dessa krav nedan. 


Formella krav för fastighetsköp

Vid köp av fastigheter finns vissa formella kriterier som ska uppfyllas för att köpet ska anses giltigt. Kriterierna rör vilket innehåll som ska finnas i köpeavtalet. Det framgår av 4 kap 1 § jordabalken. I lagen föreskrivs att det ska finnas en köpehandling, som ska skrivas under av både säljaren och köparen. Således krävs att det finns ett skriftligt avtal mellan köparen och säljaren. Därutöver ska köpeavtalet innehålla en uppgift om köpeskillingen. Säljaren ska även avge en förklaring i avtalet där denne förklarar att den aktuella fastigheten överlåts till köparen.  Avtalet ska även innehålla uppgift om köpeobjektet, vilket kan vara fastighetens registerbeteckning. Avtal om fastighetsköp som inte uppfyller kriterierna är ogiltiga. (4 kap 1 § 3 st jordabalken).  


Köpebrev

Du beskriver även att du vill dela upp betalningen månadsvis. Därför är det möjligt att säljaren vill ha någon slags trygghet i att hela köpeskillingen betalas. Säljaren och köparen kan därför ange i köpeavtalet att ett köpebrev ska upprättas. Det ska upprättas när hela köpeskillingen är betald, för att skapa god säkerhet för säljaren. Det föreskrivs i 4 kap 5 § jordabalken att om parterna har skrivit i avtalet att köpebrev ska upprättas, ska det anses som att förvärvets fullbordan eller bestånd gjorts beroende av köpeskillingen. Genom att skriva i köpeavtalet att köpebrev ska upprättas kan säljaren ha rätt att häva köpet om köparen inte betalar i tid. 


Rekommendation till dig

I ditt fall är det en god idé att upprätta ett köpeavtal. Det är viktigt att se till att det formella innehållet finns med i avtalet för att köpet ska anses giltigt. Därutöver finns inga hinder mot att ni avtalar om en högre köpeskilling än taxeringsvärdet. Däremot bör ni tydligt ange vad köpeskillingen är i avtalet och hur den ska betalas.  Ni kan även skriva i avtalet att köpebrev ska upprättas, för att skapa en möjlighet för säljaren att häva köpet i det fall du skulle få betalningssvårigheter. Köpebrevet utgör också ett kvitto till er båda att hela köpeskillingen är betald.


Om du behöver hjälp med att upprätta ert köpeavtal är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister. Du kan boka tid direkt via länken:  Boka tid med jurist (lawline.se) 


Med vänliga hälsningar,

Isabella BrarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning