Vilka kostnader ska underhållsbidraget täcka?

2017-01-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej.Det är så att min son bor hos sin pappa och hos mig varannan helg. Han har både barnbidrag och fullt underhållsbidrag. Nu är det så att pappan kräver pengar av mig till sonens nya glasögon och resorna till och från mig. Men min fråga är då, är det inte pappan som ska betala för glasögonen och resorna då han får både barnbidrag och underhållsbidrag? Det är väl sånt pengarna ska användas till?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap. föräldrabalken. I 1 § står det att föräldrarna ska ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldrarna betalar barnets mat, boende, kläder m.m. Den förälder som inte bor med barnet ska betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet, enligt 2 §. Det stämmer att underhållsbidraget även ska gå till kostnader som till exempel glasögon. När underhållsbidraget fastställdes togs hänsyn till de kostnader som ert barn har. Om barnets pappa anser att underhållsbidraget inte räcker till alla kostnader får han försöka avtala med dig om ett högre underhållsbidrag eller gå till domstol för att få ett beslut därifrån om hur högt underhållsbidraget ska vara.

Hur kostnaderna för resor ska fördelas när ett barn ska träffa den förälder han/hon inte bor tillsammans med finns reglerat i 6 kap. 15b § föräldrabalken. Där står det att om barnet bara bor med den ena föräldern, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som uppkommer på grund av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Fördelningen ska göras efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Huvudansvaret för resekostnaderna ligger hos den förälder som barnet inte har sitt huvudsakliga boende hos. Alltså är det du som har huvudansvaret för att betala resorna. Pappans ansvar är att bidra till kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till hans ekonomiska förmåga, vilket till exempel innebär att om han helt saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är han inte skyldig att betala något alls.

- För ett längre svar angående uträkning av resekostnadernas fördelning, se mitt svar på en annan fråga här: http://lawline.se/answers/fordelning-av-resekostnader-vid-barns-umgange-med-foralder


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1047)
2021-05-09 Underhållsbidrag till barn
2021-05-01 Är min förälder skyldig att försörja mig fram tills att jag fyller 21?
2021-04-30 Är jag skyldig att betala in underhållsbidrag och kan det ske retroaktivt?
2021-04-29 När kan föräldrarna kräva att jag betalar hyra för att jag bor hemma?

Alla besvarade frågor (92106)