Vilka kan vara vittne vid ett testamente?

Hej, min man har gått bort och jag har sålt huset. Har gett förskott på arv till min dotter för några år sedan när hon behövde det och sedan gav jag hälften av det även till min son, så han inte skulle känna sig utelämnad. Nu när jag sålde huset gav jag resten till sonen, så nu har båda fått lika mycket. Men sonen kräver mycket mer. Vi har på senare år inte stått på god fot med varandra. Han fick mig, någon månad innan huset såldes, att skriva på ett papper som han skrivit själv där det står att jag ska ge honom den summan han vill ha. Han kallade min bortkomnes man bror som vittne. Jag kände mig pressad till att skriva på. På pappret har jag, min son och brodern till min make skrivit under. Kan detta papper skapa problem för mig? Är min bortkomnes man bror inte en jävig person att ha som vittne?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga


Din fråga ger upphov till flera olika följdfrågor gällande framför allt utformningen av detta papper du har skrivit under. Skulle det vara så att det klassas som ett avtal kommer andra bestämmelser appliceras än om det klassas som ett testamente. Av din fråga tolkar jag det dock som att avtalet är någon form av testamente om att du ska ge en viss summa till din son. Det innebär att svaret på dina frågor går att hitta i Ärvdabalken.


Ärvdabalkens bestämmelser i din situation

Ett testamente ska vara en förmedling av testatorns sista vilja. Med det sagt finns det inget formkrav att man själv måste upprätta testamentet. Det testatorn dock måste göra är att skriva under med vittnen (10 kapitlet 1§ ÄrvB). 

Det som är absolut viktigast vid upprättande av ett testamente är vittnena. Vittnena får inte vara släkt med testatorn så som din son är (10 kapitlet 4§ ÄrvB). Vidare framgår det bestämmelsen gäller rätt upp-och nedstigande släktskap eller svågerlag (10 kapitlet 4§ ÄrvB). Det i sin tur innebär även att din makes bror inte heller kan vara vittne till testamentet. 


Sammanfattningsvis

Så som jag tolkar din fråga är det alltså din svåger och son som bevittnat testamentet där din så ska få den summa han angivit. Sådana vittnen är strängt jäviga och kommer inte ge upphov till ett giltigt testamente och därmed inte skapa problem för dig. Skulle det mot all förmodan hävdas att det är giltigt går det även för efterlevande arvingar att klandra ett sådant testamente om dem vet om att du kände dig tvingad att skriva under (13 kapitlet 3§ ÄrvB). Det går även för dig i sådana fall att upprätta ett nytt testamente och tydligt ange att andra testamenten inte ska gälla (10 kapitlet 5§ ÄrvB). 

Skulle det dock vara ett avtal om att du ska betala en viss summa innan du dör blir det istället fråga om andra regler. Ett sådant avtal blir inte giltigt om det ex. upprättades under tvång. Jag tolkar dock din fråga som att det är ett testamente och då gäller ovanstående regler. 


Är du osäker på hur pappret är utformat finns det möjlighet att kontakta våra jurister för vidare granskning och förtydligande vilket du kan göra på https://lawline.se/boka.


Uppkommer fler frågor som följd av mitt svar tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning