Vem kan bevittna ett testamente?

Min bror och jag är arvtagare i min moster och morbrors, som saknar egna barn, testamente. Testamentet är bevittnat av min svägerska och min brors svåger. Är detta korrekt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att ett testamente ska vara giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda. Testamentet måste upprättas i skriftlig form. Dessutom måste testamentet undertecknas av testator och två vittnen, 10:1 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB).

Regler om testamentsvittnen finns i 10:4 ÄB. Bestämmelsen förklarar att ett vittne inte får vara under 15 år och får inte p.g.a. psykisk störning sakna förståelse för betydelsen av vittnesbekräftelsen.

Man kan inte heller vara testamentsvittne om man är make, sambo, syskon eller en annan person som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till testatorn. Därutöver kan man inte vara testamentsvittne om man står i svågerlag till testatorn.

Din svägerska och din brors svåger står inte i svågerlag till till din moster och morbror. De kan alltså vara testamentsvittnen under förutsättning att de inte heller uppfyller någon av de andra villkoren i 10:4 ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning