Vilka kan bevittna ett skuldebrev?

2018-04-26 i Skuldebrev
FRÅGA
Jag ska skriva ett skuldebrev. Kan de som bevittnar brevet vara släktingar till låntagare? Tack för svaret.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen om skuldebrev finns det inget krav på att ett skuldebrev behöver bevittnas för att bli giltigt.

Att låta någon bevittna skuldebrevet kan dock ha ett visst värde i ett bevishänseende. Den som har bevittnat skuldebrevet kan exempelvis styrka att parternas underskrifter är äkta eller att båda parter skrev under med egen fri vilja samt att de var i sina sinnes fulla bruk. Vittnets intygande om dessa omständigheter kan anses ha ett större värde om vittnet är opartisk och således inte har något eget personligt intresse av skuldebrevet.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82781)