Vilka har rätt att ta del av ett testamente?

Hej

Vi är två systrar som har ett testamente efter vår moster och hennes man där det står att vi ärver deras samtliga tillgångar då dom inte har några barn . Nu har bägge gått bort med 5 månaders mellanrum. Nordea banken påstår nu att alla syskonbarn måste få ta del av testamentet ? Stämmer det ? Dom kan väl ändå inte klandra testamentet. Och bouppteckning och testamentet efter mannen är redan godkänt av Skatteverket.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag förstår det som att du undrar över vilka som har rätt att ta del av din mosters testamente vid hennes bortgång och vilka som har rätt att klandra testamentet.

Frågor som rör arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Det är denna lagstiftning jag kommer utgå från när jag svarar på din fråga.

De legala arvingarna har rätt att ta del av testamentet

De som ska delges testamentet är din mosters arvingar (14 kap 4 § ÄB). Arvinge är inte detsamma som testamentstagare. Du och dina systrar är testamentstagare då det är till er testamentsförordnandena riktar sig, men övriga syskonbarn är fortfarande legala arvingar (2 kap 2 § ÄB). Genom testamentet har de legala arvingarna gått miste om sina lotter och ska som utgångspunkt inte ha del av kvarlåtenskapen, men eftersom de fortfarande är att betrakta som arvingar i ärvdabalkens mening har de rätt att ta del av testamentet och även rätt att klandra detsamma (14 kap 5 § ÄB).

Önskar du att jag förtydligar någonting är du varmt välkommen att lämna en kommentar. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Linnea ThelanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning