Vilka handlingar är ansvargrundande för hyresgäst?

Hej,

Vem bär ansvar för kostad i hyresrätt när balkongdörr öppnas och kraftig vind tar denna ur greppet och dörren således flyger upp. Vilket resulterar i att två, mindre, skruvar lossnar ur karmens övre del och tar med sig en del av träet. Är detta hyresvärden eller hyresgästen som står ansvarig för kostnad? Försäkringsbolag jag pratat med menar på att försäkring för detta ligger hos hyresvärden då detta är en del av fastigheten och att det INTE finns någon del i försäkring för hyresgäster som kan tecknas för denna del. Vad gäller?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd, och särskilt om du i egenskap av hyresgäst har åsidosatt din skyldighet att väl vårda lägenheten som du hyr, eller inte. För att besvara din fråga har jag gjort en undersökning av Hyreslagens (12 kap. Jordabalken) regler.

Hyresgästens skyldighet att väl vårda lägenheten

Enligt 12 kap. 24 § Jordabalken ska du som hyresgäst under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Om du vårdslöst åsidosätter din aktsamhet, och orsakar en skada, blir du ansvarig för skadan. Däremot ansvarar du inte för skador som uppstår av en olyckshändelse. Vårdplikten omfattar lägenheten som du hyr samt de gemensamma utrymmen som omfattas av nyttjanderätten, exempelvis trappor, tvättstugor och så vidare. Rimligen bör den balkongdörr som har skadats i din lägenhet omfattas av nyttjanderätten för själva lägenheten. Därför har du en skyldighet att med omsorg vårda egendomen.

Hyresgästens ansvar för skada

Den stora frågan är om du har agerat vårdslöst i samband med uppkomsten av skadan. Är svaret jakande bär du ansvaret för skadan, och ska således stå kostnaden för den. Däremot om svaret är nekande så bär du inte ansvaret för skadan, och således ska hyresvärden stå kostnaden för den. (Eftersom hyresvärden har ett ansvaret att hålla lägenheten i det skick lägenheten hade vid avtalstiden början, se 12 kap. 15 § Jordabalken. Med andra ord ska hyresvärden åtgärda balkongdörren om du inte agerat vårdslöst). För att bedöma om din handling är ansvarsgrundande har Högsta domstolen, i NJA 2011 s. 454, uttalat ett antal faktorer att ta i beaktande. En fri bedömning ska göras av de omständigheter som förelåg vid skadetillfället. I det sammanhanget ska man väga risken för skada, hyresgästens möjligheter att inse denna risk, hyresgästens möjligheter att förebygga skadan samt kostnader och olägenheter med sådana åtgärder.

Är du ansvarig för skadan?

Jag kan inte ge dig några garantier för huruvida din handling är ansvarsgrundande eller inte, och i slutändan är det trots allt en hyresnämnd (eller domstol) som kommer att ta ställning till det. Dessutom saknas alldeles för många omständigheter kring skadetillfället för att jag ska kunna göra en någorlunda sannolik bedömning för utfallet. Men utifrån omständigheterna i din fråga har jag väldigt svårt att se dig bära ansvaret för skadan som uppkommit på balkongdörren. Det verkar ju varit en ren olyckshändelse som orsakat skadan. Vindens kraft är ingenting som du kunnat kontrollera. Dock med viss reservation att det varit orkanvindar utomhus, och att du därför borde kunnat förebygga skadan genom att helt enkelt inte öppnat dörren. Summa summarum har jag väldigt svårt att se dig bära ansvaret för skadan - olyckshändelser bär du ju inte ansvaret för. Således bör hyresvärden åtgärda skadan. Det är en annan sak att hyresvärden väljer att använda sig av sina försäkringar för att stå kostnaden för skadan, eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000