Vilka gåvor ska räknas som förskott på arv och vilken summa är det som ska avräknas?

2016-11-24 i Förskott på arv
FRÅGA
Hur långt tillbaka på en gåva från förälder till barn, ska räknas som förskott på arv? Vad räknas som förskott på arv och vilken summa är det som ska räknas, om inget gåvobrev är utfärdat?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om förskott på arv finns i Ärvdabalkens 6 kapitel. Det hittar du här.

Enligt Ärvdabalkens 6 kap. 1§ 1 stycket ska det som en förälder under sin livstid ger till sitt barn avräknas som förskott på det barnets arv, om inget annat är föreskrivet. Det innebär att alla gåvor som en förälder ger till sitt barn så länge föräldern lever ska räknas som förskott på det barnets arv. Detta gäller så länge det inte finns något gåvobrev eller liknande som uttryckligen säger att gåvan inte ska räknas som förskott på det barnets arv.

Svaret på din första fråga är alltså att alla gåvor, oavsett hur länge sedan de givits, från en förälder till sitt barn ska räknas som förskott på arv.

Det är normalt endast större gåvor av mer betydande ekonomiskt värde som räknas som förskott på arv. Det innebär att exempelvis de normala underhållskostnader som en förälder har för ett barn under barnets uppväxt inte ska räknas som förskott på arv. Inte heller vanliga födelsedagspresenter och mindre gåvor brukar räknas som förskott på arv. Detta framgår av Ärvdabalkens 6 kap. 2§.

Svaret på din andra fråga är alltså att alla gåvor av större värde ska räknas som förskott på arv.

Om en förälder har gett sitt barn en gåva som ska avräknas som förskott på arv så är det värdet av gåvan vid gåvotillfället som ska avräknas från arvet. Det innebär att om ett barn fått exempelvis en tavla som vid gåvotillfället var värd 10 000 kr, men nu är värd 40 000 kr, så är det endast 10 000 kr som ska avräknas från det barnets arv. Det kan utläsas ur Ärvdabalkens 6 kap. 3§.

Svaret på din tredje fråga är alltså att det är vad gåvan var värd då den gavs bort som ska avräknas från arvet, inte vad gåvan är värd idag.

Hoppas att detta var svar på dina frågor! Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll