Vilka frågor får polisen ställa?

2021-06-27 i Polis
FRÅGA
Blev stoppad av polis pga en anonym anmälan att jag hållit min bil för långt ut på höger sida på huvudled med enbart två vanliga körfält. Var inte inblandad i någon trafikincident. Visade ett giltigt körkort. Alkotest visade att jag var nykter. Fick en del konstiga frågor av polisen. Ex.vis säg viken veckodag och månad det är idag. Vidare frågades om jag hade egna barn. Jag är en 77-årig man frisk både fysiskt och psykiskt. Tog illa vid mig av frågorna som jag upplevde som obefogade. Hade polisen rätt att ställa ovan nämnda frågor ?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Anonyma tips brukar lämnas till polisen vid misstanke om brott eller förebyggande av sådant.

I rättegångsbalken (RB) regleras regler om hur förundersökning ska bedrivas. Enligt 23 kap 6 § RB har en polis rätt att under en förundersökning höra/fråga i princip vem som helst om den personen kan antas lämna någon information om är av betydelse av det brott som utreds. Detta gäller även om ingen förundersökning inletts (se 23 kap 3 § 4 st RB för förtydligande).

Nu vet jag inte övriga omständigheter eller vad personen som tipsade tänkte, men det kan vara så att personen som tipsade polisen kanske ansåg att du var en "fara" i trafiken. Polisen kan ha ställt dessa frågor för att försöka förstå varför personen tipsade polisen eller annat som de antar kan vara av betydelse för att utreda situationen.

Sammantaget, är svaret ja, polisen får ställa frågor på detta sätt. Det inget direkt lagstöd för vilken typ av frågor som de får/inte får ställa. Däremot så får de inte tvinga någon att svara på frågor eller tvinga fram ett erkännande om du är brottsmisstänkt (jfr. 23 kap 12 § RB och JO 2012/2013 S. 62). Alltså behöver du inte besvara frågor om du inte vill. Försök till tvång från polisens sida utgör fall av användande av olaga tvångsmedel, och kräver då lagstöd. I vissa fall kan det utgöra ofredande enligt 4 kap 7 § brottsbalken (dock krävs en del, exempelvis upprepningar, subjektiva faktorer etc., se här).

Hoppas detta svar var till en hjälp. Har du andra funderingar är du välkommen att ställa ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Anneli Alchahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?