Vad räknas som ofredande?

FRÅGA
Hej! Räknas allt som upplevs som störande eller kränkande och som återkommer mer än en gång som ofredande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Ofredande är ett brott mot frihet och frid som du finner i vår Brottsbalk (4 kap. 7§ Brottsbalken, BrB). För att någon ska anses ha agerat ofredande så krävs det att man fysiskt antastar någon, utsätter någon för störande kontakter eller agerar hänsynslöst. Gärningen måste även var ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.

Det är ett brott som kan fånga upp många olika beteenden och ageranden. Exempel på ageranden som i regel räknas som ofredanden är slita i någons kläder, mobbning, spotta, knuffa eller busringa på telefon. Brottet är inkluderande för många gärningar, som ofta kan likna ringa fall av misshandel även.

Samtidigt krävs det att en del subjektiva rekvisit är uppnådda, för att det ska räknas som ofredande. Det krävs till exempel att den utsatte ska känna sig störd och obekväm av agerandet. Samt att gärningsmannen ska vara medveten om sin handling, och att han vet att han gör fel. Den som blir ofredad kanske säger ifrån eller varnar gärningsmannen om dennes beteende, då bör den som ofredar definitivt bli medveten om vad den gör och att det är fel.

Om det däremot rör sig om ofredande med sexuella uttryck, då brukar beteendet falla in under gärningen sexuellt ofredande istället (6 kap. 10 § BrB).

För att svara på din fråga, så räknas inte allt som upplevs som störande och som sker upprepade gånger, som ofredande i lagens mening. Det krävs bland annat en rad olika subjektiva rekvisit som måste vara uppfyllda också.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96421)