Vilka förutsättningar har jag att ensam ha hand om vårdnaden för vår son?

Hej! Jag och min ex-man har jätte svårt att samarbeta gällande vår 4-åriga son.

Jag har gjort ett misstag och har testats positivt på amfetamin i sep 2017 men har testats dagar efter för att se om det är ett missbruk eller om det var tillfälligt. Dom såg då att det inte finns anledning att misstänka missbruk och det såg dom även på mängden amfetamin i blodet. Som ni förstår, jag missbrukar inte utan gjorde ett misstag och åt en kur tabletter som jag inte tog reda på vad som den innehöll.

Nu till saken, min sons pappa klarar inte av att ta sitt fulla ansvar och låter min sons mående få lida pga sina egna behov.Tex har han dagis 11h30min alla dagar hans veckor trots att personalen på förskolan sagt att han inte mår bra av det. Vi vet att han inte jobbar dom tiderna.Min son vill inte sova hos sin pappa för han drömmer bara mardrömmar där och känner sig ensam. Han tycker inte om hans pappas nya flickvän och det är okända som hämtar på dagis. Mitt ex har dessutom flyttat 1h härifrån så min son åker bil flera timmar om dagen när han är hos hans pappa och det säger han ofta att han tycker är jobbigt. Listan är lång på saker han säger och saker som jag är osäker på vad gällande min sons välmående.

Jag vill kunna bestämma över min son, tex att han inte ska vara på förskolan mer än 9h/dag och att jag har honom fler dagar än honom. Kan jag få igenom ensam vårdnad trots mitt misstag? Jag har mycket bevis på att min son är tryggare hos mig och att Han mår bättre när han är hos mig. Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Det är inte möjligt för mig att med säkerhet säga hur en vårdnadstvist skulle sluta i just ditt fall. Det är alltid svårt med så lite information att bedöma något sådant, eftersom det i verkligheten görs en utredning under ett par månader som blir till underlag för bedömningen i det enskilda fallet. Jag kan däremot redogöra för vad som vägs in i bedömningen och lite kortfattat resonera kring de omständigheter du har angett. Vid den här typen av frågor blir föräldrabalkens (FB) 6 kapitel aktuellt.


Det som anses bäst för barnet kommer att vara avgörande

Alla barn har rätt till omvårdnad, god fostran och trygghet. Barnets vårdnadshavare ansvarar för dess personliga förhållanden och att dessa behov tillgodoses, FB 6 kap. 1 § och 2 § 2 st.

Vid alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt beaktas risken för att barnet far illa, utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar. Även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska vägas in, FB 6 kap. 2 a §.

Generellt sett är en nära och god kontakt med bägge föräldrarna, kontinuitet (regelbundenhet och rutiner) och trygghet helt enkelt väldigt viktiga faktorer för att tillgodose ett barns bästa i juridisk mening. Föräldrarnas samarbetsförmåga är också något som en domstol fäster stor vikt vid. Det är viktigt att vara samarbetsvillig, då det i praxis har visat sig att den som är det kan ha större möjlighet att ensam få vårdnad om barnet. För att främja en nära och god kontakt med bägge föräldrarna är det dock en prioritet att försöka få föräldrarna att samarbeta kring barnet istället för att ge endast en av dem vårdnaden. Domstolen brukar därför i första hand vilja förmå föräldrarna att delta i samarbetssamtal och uttömma alla möjligheter att komma överens, innan en ändring i vårdnaden aktualiseras. Om det ändå barkar åt det hållet spelar sådana omständigheter som du nämnt roll, tillsammans med allt annat som framkommit i utredningen.


En kort kommentar om de omständigheter du berättat om

Att sonen säger att han känner sig ensam hemma hos pappan och ofta drömmer mardrömmar låter som att det skulle kunna utgöra en otrygghet, särskilt om han själv ger uttryck för att det känns otryggt. Barnets vilja ska nämligen tas hänsyn till med beaktande av dess ålder och mognad, FB 6 kap. 2 a § 3 st. Även att det är okända personer (för både förskolepersonalen och sonen?) som hämtar honom på förskolan låter som något som kan vara otryggt. Att din son ogillar pappans nya flickvän är relevant om ogillandet grundar sig i någon form av risk för att han far illa på grund av henne, men annars är det kanske inte relevant rent juridiskt. De långa dagarna på förskola och all pendling låter ganska ansträngande för ett fyraårigt barn, men det är svårt att säga hur det bemöts i domstol. Det är naturligtvis till din fördel att du kan erbjuda sonen kortare dagar på förskolan och att han då slipper åka två timmar i bilen alltför ofta om han skulle bo fler dagar hos dig.


Sammanfattning och råd

Vid beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande och barnets vilja ska bedömas och vägas in med dess ålder och mognad i åtanke, FB 6 kap. 2 a §. I bedömningen av vad som är bäst för barnet ska domstolen fästa särskild vikt vid en nära och god relation till båda föräldrarna, samt risken för att barnet far illa, utsätts för övergrepp, olovligen hålls kvar eller förs bort. Barnet har rätt till trygghet, omvårdnad och god fostran. Det är viktigt att föräldrarna kan samarbeta.

Angående att du testade postivt för amfetamin är det naturligtvis en besvärande uppgift, även om det har konstaterats att inget tyder på att du har ett missbruk. Det är ändå potentiellt något som pappan eller hans biträde kan försöka använda emot dig vid en eventuell vårdnadstvist. Om det tillfället som du hade den subtansen i blodet skulle vara det enda som talar negativt för att du ensamt skulle ha vårdnaden (och det konstaterats att det var engångsföreteelse), och om det samtidigt finns en rad negativa omständigheter kring pappan och hans möjligheter att ha vårdnaden, har jag personligen svårt att se att ditt misstag skulle omöjliggöra ensam vårdnad för din del. Jag kan som sagt dock inte ge några garantier.

Om ni hamnar i en vårdnadstvist där du yrkar på att ensam ha vårdnaden om er son, är det viktigt att du främjar ett samarbete mellan dig och pappan. Det är viktigt att du visar att du vill underlätta för sonen att kunna träffa och umgås med sin pappa regelbundet och relativt ofta.

Jag hoppas att det hela löser sig på bästa sätt.


Med vänlig hälsning,

Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000