Vilka formkrav gäller vid arv & testamente av fastighet?

2017-08-23 i Testamente
FRÅGA
Vilka handlingar behövs när en fastighet skall ärvas till halva taxeringsvärdet av ett barn och andra halvan skall betalas ut till gåvogivaren som skall testamentera den hälften till ett barn?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstod din fråga rätt så vill du att ett barn ska ärva halva fastigheten och andra halvan av fastigheten ska testamenteras till ett annat barn. Om barnet som ska ärva halva fastigheten är närmast arvinge (s.k bröstarvinge) och du inte har någon make/maka så kommer fastigheten automatiskt tillfalla barnet, 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB).


Testamente

Vad gäller det andra barnet, vilket jag inte vet om det är en bröstarvinge eller inte, så krävs det att villkoren för ett giltigt testamente är uppfyllda. För att ett testamente ska vara giltigt så krävs det att villkoren i 10 kap 1 § ÄB är uppfyllda.

Ett testamentet måste:

- Upprättas skriftligen,

- Med två vittnen

- Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande

- Vittnena skall skriva under

- Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)

Uppfylls inte samtliga dessa krav är testamentet ogiltigt


Lagfart

Ni bör även tänka på att de barn som ärver/ får fastigheten genom testamente ska ansöka om lagfart så fort som möjligt efter överlåtelsen dock senast inom 3 månader efter att fastigheten överlåtits, (20 kap 1 § & 2 § jordabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2897)
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?

Alla besvarade frågor (94413)