Vilka formkrav finns för gåva av en bostadsrätt?

Hej,

Jag äger en bostadsrätt tillsammans med min dotter men andelar 10/90, dvs jag äger 10 % och min dotter 90 %. Nu vill vi ändra på detta så att jag äger 95 % och min dotter 5 %. Om och hur kan detta göras.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om din dotter kan överlåta 85% av äganderätten till bostadsrätten till dig, så att du äger 95% och din dotter 5%. Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BRL). Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

Är gåvor skattepliktiga?

Gåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan år 2005. Gåvor är med andra ord skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är dock att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.

Dessa tre gåvokriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett (det vill säga att gåvoobjektet har ett värde som flyttas från din dotter till dig), att det finns en gåvoavsikt (det vill säga att din dotter är medveten om att hon ger bort en del av bostadsrätten till dig som gåva), samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns gåvoavsikt.

Finns det några formkrav för gåva av en bostadsrätt?

Gåvobrevet måste också uppfylla de formkrav som gäller för gåva av bostadsrätt enligt bostadsrättslagen för att överlåtelsen ska vara giltig. Gåvobrevet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter, innehålla uppgifter om vilken lägenhet som avses och om ett pris (6 kap. 4 § första stycket BRL).

Observera även att många bostadsrättsföreningar kräver att den som bor i lägenheten äger minst 10%.

Om du behöver ytterligare rådgivning eller hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”