FrågaEKONOMIÖvrigt28/06/2018

Vilka formella krav finns det för att bli styrelseledamot i en ekonomisk förening?

Hej

Om man ska ha sitt barn på en kooperativ förskola blir man vad jag förstått ledamot av en ekonomisk förening. Vilka formella krav finns det på att vara ledamot i en sådan förening?

Kan man ex ha betalningsanmärkningar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Det stämmer att kooperativa förskolor kan vara ekonomiska föreningar (men de kan också vara aktiebolag som drivs som kooperativ). Regler om ekonomiska föreningar återfinns i lagen om ekonomiska föreningar (FörL).Öppenhetsprincipen i ekonomiska föreningar

Det finns en kooperativ princip om att öppenhet ska råda och att de som kvalificerar till att bli medlemmar ska släppas in. För att vägra medlemskap måste särskilda skäl föreligga och dessa skäl ska vara baserade på vilken slags verksamhet det handlar om samt dess omfattning och syfte, FörL 3 kap. 1 §. Det finns dock vissa möjligheter för ekonomiska föreningar att begränsa öppenhetsprincipens omfattning genom att ha vissa regler om detta i stadgarna. Exempel på sådana kan vara att begränsa verksamheten till ett visst geografiskt område. Det kan också handla om att begränsa medlemskapet till en viss yrkesgrupp eller en viss grupp konsumenter. I ditt fall gällande förskolor kan en sådan här begränsning vara att endast konsumenter av barnomsorg tillåts vara medlemmar.

Personer som förmodas motarbeta verksamheten eller dess syfte kan vägras inträde.

Ekonomiska föreningar har som syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i på ett eller annat sätt. Några exempel på deltagande är genom att vara deltagare, leverantörer, delta med egen arbetsinsats, genom att använda föreningens tjänster, eller andra liknande sätt, FörL 1 kap. 1 §.Ekonomisk skötsamhet och betalningsförmåga

Generellt råder alltså en stor öppenhet och om du har ett barn som du vill placera i den kooperativa förskolan bör du som utgångspunkt vara behörig. Det som brukar vara viktigt för ekonomiska föreningar vid inträdet av en ny medlem är att kontrollera personens ekonomiska skötsamhet, har den en bristande betalningsförmåga eller ser det ut som att den kommer att betala i tid? Sannolikt görs därför en kreditupplysning. Kanske spelar inte en eller några betalningsanmärkningar någon större roll, men om det kan utläsas ett mönster i dålig ekonomisk skötsamhet och en bristande betalningsförmåga kan det bli svårt för den ekonomiska föreningen att motivera ett insläppande av personen i fråga.Formella krav på styrelseledamöter i en ekonomisk förening

Om det är just de formella kraven på styrelseledamöterna du undrar över handlar kap 6 i FörL om detta. En styrelseledamot får inte vara underårig, befinna sig i konkurs eller vara ställd under förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap. 7 §. Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ledamöterna ska som utgångspunkt vara medlemmar i den ekonomiska föreningen, även om stadgarna i vissa fall kan medge undantag, FörL 6 kap. 4 §.Sammanfattningsvis råder alltså en öppenhetsprincip i ekonomiska föreningar som gör att nya medlemmar som utgångspunkt ska släppas in. Det finns viss möjlighet till begränsning av öppenheten genom att skapa regler i stadgarna om att verksamheten ska begränsas till visst geografiskt område, eller att bara en viss yrkesgrupp eller konsumentgrupp (exempelvis konsumenter av barnomsorg) får släppas in. Personer som förmodas motverka verksamheten eller dess syfte får vägras inträde.

Generellt har ekonomiska föreningar ett intresse av att medlemmarna ska ha god betalningsförmåga och ekonomisk skötsamhet vilket kan göra att de vill göra en kreditupplysning. Kanske spelar inte en eller några betalningsanmärkningar någon större roll, men om det går att utläsa ett mönster av bristande betalningsförmåga kan det ses som allvarligt och det blir kanske svårt att släppas in som medlem.

Angående att vara styrelseledamot i en ekonomisk förening krävs oftast att en blivit medlem redan. En styrelseledamot får inte vara underårig, i konkurs eller stå under förvaltarskap.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny.

Med vänlig hälsning,

Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000