Vilka förhandlingsmöjligheter finns det för en bostadssökande vid ingående av hyresavtal?

Jag har en fråga kring hyresavtal och husdjur när man hyr en villa. Det finns egentligen två sätt att hyra en villa - antingen som privatperson eller som ett företag. Båda varianter passar mig och min familj. Men i de absolut flesta fall så är det inga husdjur tillåtna på sådana här typer av hyresavtal. Finns det möjlighet att förhandla om denna avtalspunkt? Vad kan man hänvisa till i så fall? Vilka rättigheter som hyresgäst har man när man hyr en villa som privatperson respektive som ett företag?

Lawline svarar

  

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Du nämner att du letar efter en lämplig villa att hyra som passar dina särskilda behov som ägare av husdjur.  Jag tolkar det som att du vill ingå ett avtal med en hyresvärd där hus hyrs ut till dig som hyresgäst för användande mot ersättning (jämför 12 kap. 1 § första stycket jordabalken (JB)). Det är samma bestämmelser som gäller för dig som potentiell hyresgäst i egenskap av privatperson eller företag. Det är först efter att ett avtal ingåtts med en hyresvärd och dig som bostadssökande som du i egenskap av hyresgäst har en rätt att enligt lagen påkalla ändring av villkor i hyresavtalet (12 kap. 53–54 § jordabalken). 

Innan avtal om hyra har ingåtts gäller principen om avtalsfrihet. Hyresvärden har i stor utsträckning en frihet att ingå avtal med vemsomhelst, närsomhelst för vadsomhelst. Ett villkor i avtalet om hyra gällande förbud mot husdjur är ett vanligt villkor för en hyresvärd att ställa upp. Utan att veta de närmare omständigheterna ser jag ingen anledning till att uppställande av ett sådant villkor rättsligt skulle kunna förklaras ogiltigt. I en sådan situation får du som potentiell hyresgäst i stället förlita dig på vanliga taktiker för förhandling. Då finns förstås flera möjligheter för dig att förmå hyresvärden att godta dig som hyresgäst trots att du har husdjur.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”