FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt27/07/2018

Vilka förändringar får jag göra i min bostadsrätt som inte kräver tillstånd av bostadsrättsföreningen?

Hej!

Jag bor i bostadsrätt och skulle vilja borra ett ca 7 cm stort hål ifrån väggen i vardagsrummet ut till balkongen för att installera en AC. Behöver jag föreningens tillstånd för detta? Kommer givetvis att anlita proffs för det här så att allt går rätt till.

Och om de nekar vad har jag för möjlighet att överklaga och isf till vilken instans och vilken möjlighet har jag att vinna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Personer som bor i en bostadsrätt har rätt att förändra bostadsrätten i viss mån men ibland krävs det tillstånd från föreningen. Det krävs tillstånd när ingrepp ska göras i den bärande konstruktionen, exv. en bärande vägg. Det krävs också tillstånd för ändringar av befintliga ledningar för vatten, avlopp, gas etc. Utöver detta krävs det också tillstånd för andra väsentliga förändringar av bostadsrätten [7 kap. 7 § bostadsrättslag].

För väsentliga förändringar av bostadsrätten krävs det föreningens tillstånd men de får inte vägra dig tillstånd om det du vill göra inte medför påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Som du har beskrivit det kan jag inte se att en installation av AC i bostadsrätten skulle medföra påtaglig skada för föreningen, men det är inget jag kan säga med säkerhet då jag inte vet exakt alla förutsättningar utan du får höra med dem om hur en installation skulle påverka bostadsrätten och hur din installation förhåller sig till föreningens stadgar. Det kan exempelvis stå i föreningens stadgar att viss inredning måste finnas och om det är just detta man som bostadsrättshavare vill ha bort kan det ses som påtaglig skada för föreningen som därmed kräver ett tillstånd.

Vad som betraktas som en "väsentlig förändring" har länge varit och är fortfarande svårtolkat. Om en bostadsrättshavare vill riva en bärande vägg eller installera en toalett eller ett kök, så ses detta som en väsentlig förändring. Däremot har man i tidigare domar kommit till slutsatsen att det inte ses som en väsentlig förändring att lägga in exempelvis en heltäckningsmatta eller flytta en befintlig vägg i bostaden som inte är en bärande vägg. Som du förstår är det alltså ett någorlunda oklart rättsläge. Vid jämförelse av ovanstående exempel på åtgärder som får vidtas utan föreningens tillstånd verkar det rimligt att en installation av AC är något som inte kräver tillstånd, men det beror såklart på omständigheterna i varje enskilt fall och det kan vara så att det just i ditt fall krävs tillstånd.

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att om installationen inte ses som en väsentlig förändring av bostadsrätten behöver du inget tillstånd. Om din installation av AC:n skulle behöva tillstånd ska du komma ihåg att föreningen bara kan vägra tillstånd om din installation skulle medföra påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Du har alltså chans att installera AC:n även om det krävs tillstånd eftersom föreningen bara kan vägra tillstånd baserat på relativt starka skäl.

Överklagande av föreningens beslut

Om det skulle vara så att din installation kräver ett tillstånd och föreningen inte vill ge dig detta kan du överklaga deras beslut till allmän domstol till första instans som är Tingsrätten. Du ska i sådana fall överklaga i den tingsrätt på den ort du bor på. Berörande dina chanser att vinna en eventuell överklagan måste jag säga att jag inte kan ge dig ett svar baserat på den information du givit mig eftersom b.la. kostnaderna för rättegången kan vara så höga att du inte tjänar på att överklaga. Jag vill dock återigen trycka på att bostadsrättsföreningen bara kan neka tillstånd för åtgärder som skulle medföra påtaglig skada eller olägenhet för föreningen, vilket jag med hänsyn till de tolkningar som har gjorts av bostadsrättslagen inte bedömer att en installation av AC i din bostad skulle göra, men jag kan inte säga detta med säkerhet. Jag skulle råda dig att informera föreningen om vad du ska göra och med största sannolikhet kommer de inte kunna vägra dig tillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Hittade du inte det du sökte?