FrågaPROCESSRÄTTDomstol06/01/2019

Vilka får närvara vid huvudförhandling i brottmål?

Hej!

Jag är målsägande i ett brottsmål angående sexual brott. Jag är under 18 men över 15. Frågan är, måste mina vårdnadshavare närvara i huvudförhandlingen, dvs sitta med i rättssalen? Jag vill verkligen inte att de gör det och känner att deras närvaro kommer förhindra mig från att prata ut. De medverkar inte i brottsmålet på något vis och kommer heller inte fylla någon nytta.

Hur ser lagen ut kring detta?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt gäller den så kallade offentlighetsprincipen som huvudregel (5 kap 1 § 1 st Rättegångsbalken, RB). Detta betyder att en förhandling ska vara offentlig, och att vem som helst får närvara. Dock finns det undantag från denna regel och då kallas det att förhandlingen hålls inom stängda dörrar. Situationer som kan medge att förhandling hålls inom stängda dörrar är att det är fråga om sekretess (se 5 kap 1 § 2 st RB), eller att förhör ska hållas med någon under 15 år (5 kap 1 § 3 st RB). Tillträde till en förhandling kan även nekas personer som inte fyllt 18 år (5 kap 2 § RB). Uppgifter som hänför sig till sexualbrott, utpressning samt vissa andra brott kan också medföra att förhandling hålls inom stängda dörrar (35:12 Offentlighets- och sekretesslagen). Som reglerna är konstruerade så finns det inget undantag som är direkt tillämpligt på ditt fall. Att du inte vill att dina föräldrar ska närvara bryter inte offentlighetsprincipen. Dina vårdnadshavare har alltså rätt att närvara vid huvudförhandling.

Men däremot får rätten besluta att en åhörare inte får vara närvarande vid ett vittnesförhör om det finns anledning att anta att att vittnet av rädsla eller annan orsak inte fritt berättar sanningen på grund av partens eller åhörarens närvaro (36 kap 18 § 1 st p 1 RB). Detta är en regel som även omfattar förhör i bevissyfte med målsägande (37 kap 3 § RB). Huruvida dina vårdnadshavare ska få närvara vid ditt förhör är en bedömning som rätten gör i ditt fall utifrån bestämmelsen i 36 kap 18 § 1 st p 1 RB.

Om du har fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese AxénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo