Vilka faktorer påverkar påföljden vid upphovsrättsintrång?

2019-09-19 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag läste att brott mot upphovsrätten kan ge böter upp till 2 års fängelse , hur bedömmer dom om brottet ska stanna vid bara böter, spelar det någon roll hur stor spridning brottet fått i sociala medier? Tex att man lägger ut en text på sociala medier och låtsas som man själv skrivit texten fast det egentligen var någon annan. Kan tidigare domar också spela roll för vilket straff det blir ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du skriver så stämmer det att brott mot upphovsrättslagen (URL) kan ge böter eller fängelse i högst två år, jfr 53 § URL. En förutsättning för att kunna bli dömd är att brottet sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

Vilka faktorer påverkar hur sträng påföljden blir?

I förarbetena till URL har lagstiftaren inte angett någon grad för hur ett allvarligt brott ska vara för att fängelsestraff ska utdömas. Alla intrång kan ge straffansvar. Lagstiftaren har alltså valt att inte göra någon indelning mellan "brott av normalgraden" och "allvarliga brott". Vad domstolen istället gör är en helhetsbedömning av omständigheterna vid det enskilda fallet. Något som antagligen bedöms som grövre intrång är om de rör sig om omfattande och kommersiella olovliga utnyttjanden av verk så som exempelvis privatkopiering. De faktorer som du nämner i frågan kan säkerligen inverka på bedömningen, men som sagt ser man till helheten. Du undrar även om tidigare domar kan påverka vilket straff det blir och självklart kan praxis på området ge en fingervisning av vad påföljden kan bli om upphovsbrotten är likartade.

Den vanligaste påföljden vid upphovsrättsintrång är däremot skadestånd. Det är enbart om någon agerar uppsåtligt eller av grov oaktsamhet som böter eller fängelse kan bli aktuellt - detta sker däremot relativt sällan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll